Last van diarree tijdens het vasten

27554

Vraag:

In de ochtend had ik last van continue diarree. Ik voelde de impact ervan in de vorm van pijn en krampen. Ik verloor veel vocht en voelde me uitgeput. Moet ik doorgaan met vasten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah, de Verhevene, heeft de zieke persoon voor wie het moeilijk is om te vasten een vrijstelling gegeven om de dagen die hij niet vastte in te halen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wie ziek of op reis is, (diegene dient) dan hetzelfde aantal op andere dagen (in te halen). Allah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil niet het moeilijke voor jullie.”

(Soerat al-Baqarah: 185)

De ziekte die het een vastende toestaat om zijn vasten te verbreken, is de soort ziekte die hetmoeilijk maakt om te vasten, of de ziekte (door het vasten) verergert of het herstel vertraagt.

Sheikh Ibn ul-cOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “De situatie van degene die ziek is, kan verschillend zijn:

1. Gevallen die niet beïnvloed worden door het vasten. Bijvoorbeeld een verkoudheid, een lichte hoofdpijn, kiespijn, etc. In zulke gevallen is het niet toegestaan het vasten te verbreken.

2. Gevallen waarin het moeilijk is om te vasten, maar niet schadelijk is. In dit geval is het Makroeh (afkeurenswaardig) om te vasten en is het Soennah om het vasten te verbreken.

3. Gevallen waarin het moeilijk is om te vasten en men er schade van kan ondervinden. Zoals een persoon met een nierziekte, diabetes en dergelijke. In zulke gevallen is het Haraam om te vasten.”

(ash-Sharh ul-Moemtic; boekdeel 6, blz. 341)

Op basis hiervan; als de diarree niet ernstig is en het vasten niet beïnvloedt of vermoeidheid of bovenmatige moeilijkheid met zich mee brengt, dan is het niet toegestaan voor een vastende om zijn vasten te verbreken en dient hij dit te voltooien.

Echter, is de diarree ernstig, in zo'n mate dat de vastende moe en uitgeput is, dan dient hij zijn vasten te verbreken. Een persoon die te kampen heeft met zulk diarree dient datgene dat zijn lichaam aan vloeistoffen en mineralen verloren heeft aan te vullen. Als hij dit niet doet, loopt hij het risico op ernstige uitdroging.

De diarree kan nog ernstiger zijn. In die mate dat als hij geen medicijnen gebruikt de diarree niet zal stoppen en als hij de vloeistoffen en mineralen die het lichaam heeft verloren niet aanvult er vrees is dat hij schade zal oplopen. In dit geval dient hij zijn vasten te verbreken en is het Haraam (verboden) om het vasten voort te zetten. Hij dient dan wel een dag extra te vasten om deze dag in te halen nadat de Ramadan voorbij is.

Concluderend; als de diarree de mate heeft bereikt dat het vermoeidheid en uitputting veroorzaakt, dan is het voor jou Moestahab (aanbevolen) om het vasten te verbreken en Makroeh (afkeurenswaardig) om door te gaan met vasten. Je dient deze dag dan later in te halen.

We vragen Allah, de Verhevene, om jou te genezen.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com