Neusdruppels en vasten

11893

Vraag:

Wat is de regelgeving over de vastende persoon die sinusitis heeft en daardoor ophopingen van slijm aan de achterkant van de neus en keel ervaart. Dit terwijl hij vast en hiervoor neusdruppels gebruikt. En wat als deze persoon wakker wordt met bloed in zijn neus en de smaak van bloed in zijn mond proeft?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De geleerden zijn het er unaniem over eens dat wanneer slijm de keel van de vastende persoon passeert en hij niet in staat is om dit tegen te gaan, dat dit zijn vasten niet ongeldig maakt. Omdat dit buiten zijn controle valt.

Sheikh Zakariyyaa al-Ansaarie zei: “Als slijm uit de mond of neus de keel door glijdt, en de persoon is niet in staat om dit te voorkomen, dan verbreekt dit niet zijn vasten omdat hij hiervoor wordt geëxcuseerd.”

(Asnal-Mataalib, boekdeel 1, blz. 415)

Maar als de persoon dit doorslikt terwijl hij wel in staat was om dit uit zijn keel of mond te verwijderen, dan is het vasten ongeldig volgens sommige geleerden zoals Imam ash-Shaafacie. Aboe Haniefah en Maalik en (één mening van) Ahmad, zijn echter van mening dat dit het vasten niet verbreekt. En dit is de meest correcte mening volgens Sheikh Ibn ul-cOethaymien.

(al-Madjmoecul-Fiqhiyyah, boekdeel 36, blz. 259-261)

Ibn Noedjaym al-Hanafie zei: “Als slijm in de neus van de vastende komt en hij dit bewust opsnuift waardoor het in zijn keel belandt, dan heeft dit geen invloed op zijn vasten omdat dit net als spuug is.”

(al-Bahr ur-Raa'iq Sharh Kanz ud-Daqaa'iq, boekdeel 2, blz. 294)

An-Nafraawie al-Maalikie zei: “Slijm dat opkomt vanuit de achterkant van de borst of tong en wordt ingeslikt, zorgt er niet voor dat het vasten ingehaald moet worden. Zelfs al is het mogelijk om dit tegen te houden. Hetzelfde geldt voor slijm dat de achterkant van de tong bereikt en bewust wordt ingeslikt. In al deze gevallen is het niet nodig om het vasten in te halen.”

(al-Fawaakih ud-Dawaanie, boekdeel 1, blz. 309)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien zei: “Als slijm de mond niet bereikt, in de zin dat de persoon dit voelt opkomen vanuit zijn hoofd, en het glijd naar zijn keel, dan verbreekt dit zijn vasten niet. Heeft heeft namelijk niet de buitenkant van het lichaam bereikt. De mond valt onder dezelfde regelgeving als de buitenkant van het lichaam. Maar als het de mond bereikt en het dan wordt doorgeslikt, dan verbreekt dit het vasten. En als het de mond niet bereikt, dan valt dit nog steeds onder de regelgeving van de binnenkant en verbreekt dit het vasten niet.

Er is een andere mening als het gaat om deze kwestie, en dat is dat dit niet het vasten verbreekt, zelfs als het de mond bereikt en dit wordt doorgeslikt. Dit is de meest correcte mening, omdat het niet uit de mond komt. Het doorslikken ervan wordt dus niet gezien als eten en drinken.”

(ash-Sharh ul-Moemtic, boekdeel 6, blz. 424)

Samenvattend zeggen we dat jouw vasten niet ongeldig wordt gemaakt vanwege de gevolgen van sinusitis, zoals slijm, bloed en dergelijke. Maar als jij in staat bent om dit wel te verwijderen en het uit te spugen, dan heeft dit de voorkeur om het zekere voor het onzekere te nemen.

We vragen Allah om jouw gezondheid te schenken en dat het goed met je gaat.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com