Neusdruppels tijdens het vasten

29176

Vraag:

Wegens ademhalingsproblemen gebruik ik al meer dan twintig jaar neusdruppels terwijl ik vastende ben. Ik ben er echter achtergekomen dat dit het vasten verbreekt. Wat moet ik nu doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wanneer de neusdruppels de keel niet bereiken dan verbreekt dat het vasten niet. Pas wanneer de druppels de keel bereiken, dan verbreekt dit het vasten.

Wanneer deze druppels de keel bereiken, de zieke de smaak ervan proeft in zijn keel, hij niet in staat is om tijdens de Ramadan de dag zonder deze druppels te doorkomen, hij geen alternatief hiervoor heeft gevonden en deze ziekte een ziekte is waarvan geen hoop is op genezing, dan valt hij onder het oordeel van een oude man (die niet in staat is om te vasten). Hij dient in dat geval de armen te voeden. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En op degenen die slechts met grote moeite kunnen vasten (en het dan niet doen) rust de plicht van Fidyah: het voeden van een arme…”

(Soerat al-Baqarah: 184)

Ibnoe Qoedaamah zei: “Een zieke persoon die geen hoop heeft op genezing dient te eten tijdens de Ramadan en elke dag een arme persoon te voeden. Hij valt namelijk onder dezelfde categorie als die van een oude man.”

(al-Moeghnie, boekdeel 4, blz. 396)

Wat betreft de dagen die je hebt gevast in het verleden; wij hopen dat Allah, de Verhevene, deze middels Zijn genade van jou accepteert. Verder hoef je niets te doen, omdat je de neusdruppels gebruikte terwijl je niet wist dat deze het vasten verbreken. Er is hier tevens een meningsverschil over onder de geleerden. De meest correcte uitspraak hieromtrent is echter dat wanneer een persoon iets doet wat zijn vasten verbreekt terwijl hij hiervan niet op de hoogte was, zijn vasten niet wordt verbroken.

Wij vragen Allah, de Verhevene, om jou spoedig te genezen.

En Allah weet het beste.

Islamqa.com