Plastisch chirurgie voor lichamelijke afwijkingen

12331

Vraag:

Wat is het Islamitische oordeel over het doen van operaties die fysieke misvormingen bij mensen corrigeren, hetzij als gevolg van ziekte, opgelopen verwondingen of aangeboren afwijkingen?

Hieronder kunnen bijvoorbeeld deze operaties vallen; het verwijderen van een extra vinger en de plek herstellen om er normaal uit te zien; het verwijderen van een extra tand en de resterende tanden rechttrekken zodat de mond er normaal uitziet; het dichten van een gespleten gehemelte of ‘hazenlip’ waardoor het er normaal uitziet; het verwijderen van littekens en misvormingen veroorzaakt door brandwonden; het rechttrekken van een grote en kromme neus die het moeilijk maakt om te ademen; het repareren van een onvolledige oor zodat het op een geheel lijkt; het corrigeren van hangende oogleden die in het zicht staan; het uitvoeren van borstverkleining op een vrouw wiens wervelkolom negatief wordt beïnvloed door het onevenredige zware gewicht van haar borsten; het aanscherpen van verzakkende buikhuid of spieren (“buikwandcorrectie”); het corrigeren van de plasbuis bij mannen in de gevallen waarbij de incontinentie (m.a.w. de urine kan niet worden opgehouden) de kleding vervuilt; het verwijderen van puisten op het gezicht; het smelten van lichaamsvet (liposuctie) die vele ziekten zoals diabetes, hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte kan veroorzaken.

Houdt er rekening mee dat wanneer deze operaties worden verricht, de misvorming zich niet zal herhalen, als Allah het Wil.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets mis met het behandelen van de genoemde ziekten met Islamitische behandelmethoden, of met toegestane behandelingen die door gespecialiseerde artsen worden toegediend en die er zeker van zijn dat de operatie naar alle waarschijnlijkheid succesvol zal zijn. Dit is zo vanwege de algemene betekenissen van de bewijzen uit de Shariecah (Islamitische wetgeving) die erop wijzen dat het toegestaan is om de zieke persoon te behandelen met geneesmiddelen die in de Shariecah zijn voorgeschreven of die (van oorsprong) toegestaan zijn.

Verboden geneesmiddelen, zoals alcohol en dergelijke, zijn niet toegestaan om bij behandeling te gebruiken. Eén van de bewijzen uit de Shariecah hierover zijn de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Allah heeft geen ziekte doen neerdalen, of hij heeft ook de genezing neergezonden.”

(al-Boekhaarie)

“Voor elke ziekte is er een geneesmiddel, en als het geneesmiddel de ziekte raakt, dan zal het met de Wil van Allah genezen.”

(Moeslim)

“Wie in staat is om zijn broeder tot nut te zijn (of hem te baten), laat hem dat dan doen.”

(Moeslim)

“O dienaren van Allah, zoek behandeling (voor de genezing), en behandel jullie zelf niet met verboden zaken.”

(at-Tabaraanie, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

“Allah heeft jullie genezing niet geplaatst in datgene wat Hij jullie heeft verboden.”

(Moedjmacuz-Zawaa’id)

En er zijn veel andere soortgelijke overleveringen. We vragen Allah om jou te baten, en om ons en alle moslimartsen te helpen om datgene te doen wat Hem tevreden stelt en Zijn dienaren voordeel brengt. Voorzeker, Hij is de meest Genereuze.

(Madjmoec Fataawa wa Maqaalaat Moetanawwicah, boekdeel 9, blz. 419)

Sheikh Bin Baaz