Wat moet een persoon doen als hij aan een ongeneeslijke ziekte lijdt?

8032

Vraag:

Een vrouw lijdt aan bloedstolling en de artsen hebben het haar sterk afgeraden te vasten, wat is het oordeel hierover?

Antwoord:

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“De maand Ramadan is het waarin de Koran is neergezonden, als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Foerqaan (de onderscheider tussen de Waarheid en valsheid). Wie van jullie dan de maand meemaakt, laat hem vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er aantal andere dagen (om de vasten in te halen). Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak.” (Soerat al-Baqarah: 185)

Wanneer een persoon dus lijdt aan een ongeneeslijke ziekte, dan dient hij voor iedere dag een arme te voeden. De wijze waarop dit dient te geschieden, is dat hij een maaltijd (zoals bijvoorbeeld rijst) aan hun schenkt. Wat hij ook kan doen, is dat hij de arme bij hem thuis uitnodigt voor het nuttigen van een maaltijd. Dit is het oordeel over de ongeneeslijke zieke. De vrouw die zojuist werd beschreven valt onder deze categorie. Zij dient dus voor iedere dag dat zij niet vast een arme te voeden.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-ʿOethaymien