De beste manier voor het Witr gebed

119059

Vraag:

Wat is de beste manier om het Witr gebed te verrichten?

Antwoord:

Het Witr gebed is één van de beste daden van aanbidding die een persoon dichter tot Allah brengt. Sommige geleerden (van al-Hanafiyyah) dachten zelfs dat het tot de verplichte gebeden behoorde. Maar de meest correcte mening is dat het een bevestigde Soennah is (Soennah Moe’akkadah – een sterk aanbevolen Soennah), die de moslim regelmatig moet nakomen en niet dient te verwaarlozen.

Imam Ahmed heeft gezegd: “Degene die al-Witr verwaarloost, is een slechte man wiens getuigenis niet geaccepteerd zou moeten worden.” Dit geeft aan dat het Witr gebed iets is dat bevestigd is.

De wijze van het verrichten van het Witr gebed is als volgt:

Het tijdstip:

Het Witr-gebed begint wanneer een persoon het ʿIshaa’ gebed heeft verricht, zelfs als het ʿIshaa’ gebed op het tijdstip van het Maghreb gebed is samengevoegd. Het Witr-gebed loopt tot het aanbreken van de dageraad. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah heeft jullie een gebed voorgeschreven (waardoor Hij jullie beloning zou kunnen vermeerderen), en dat is het Witr gebed. Allah heeft het jullie voorgeschreven gedurende de tijd tussen het ʿIshaa’ gebed tot aan de dageraad.”

(at-Tirmidhie en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Is het beter om dit gebed aan het begin van haar tijd te verrichten of om het uit te stellen?

De Soennah wijst erop dat als een persoon denkt dat hij in staat is om op te staan aan het einde van de nacht, dat het dan beter is om het uit te stellen. Dit omdat dit gebed aan het einde van de nacht beter is en wordt waargenomen (door de Engelen). Voor degene die vreest niet op te kunnen staan aan het einde van de nacht, is het beter om het Witr gebed te verrichten vóór het slapen gaan. Dit vanwege de overlevering van Djaabir (moge Allah tevreden met hem zijn) waarin hij zegt: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die vreest niet op te kunnen staan aan het einde van de nacht, laat hem het Witr gebed aan het begin van de nacht verrichten. Maar degene die denkt dat hij in staat is om op te staan aan het einde van de nacht, laat hem het Witr gebed aan het einde van de nacht verrichten. Het bidden aan het einde van de nacht wordt waargenomen (door de Engelen) en is beter.”

(Moeslim)

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “Dit is de correcte mening. Andere overleveringen die in algemene termen over dit onderwerp spreken, worden uitgelegd in het licht van sterke, specifieke en duidelijke overleveringen, zoals de overlevering: “Mijn goede vriend adviseerde mij niet te gaan slapen zonder het Witr gebed te hebben verricht.” Dit moet opgevat worden als verwijzing naar iemand die niet zeker is dat hij zal opstaan (om het Witr gebed te verrichten aan het einde van de nacht).”

(Sharh Moeslim; boekdeel 3, blz. 277)

Het aantal Rakaʿaat (gebedseenheden):

Het minimum aantal Rakaʿaat voor het Witr gebed is één. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Witr is één Rakaʿaat aan het einde van de nacht.”

(Moeslim)

En hij (vrede zij met hem) zei: “De nachtgebeden zijn twee (Rakaʿaat) bij twee. Maar als iemand van jullie vreest dat de dageraad bijna aanbreekt, laat hem dan één Rakaʿaat bidden om zijn verrichte gebeden oneven te maken.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Indien een persoon zich beperkt tot het bidden van één Rakaʿaat, dan heeft hij de Soennah volbracht. Het Witr gebed kan ook bestaan uit drie, vijf, zeven of negen gebedseenheden. Wanneer iemand het Witr gebed met drie Rakaʿaat verricht, dan kan dit op twee manieren gebeuren. Beide manieren zijn voorgeschreven in de Sharieʿah (Islamitische wetgeving):

1. Door ze achter elkaar te bidden met één Tashahhoed. ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) zegt namelijk in een overlevering: “De Profeet (vrede zij met hem) was niet gewoon de Tasliem op te zeggen in de (eerste) twee Rakaʿaat van het Witr gebed.” En in een andere versie zei ze: “Hij was gewoon het Witr gebed te verrichten met drie Rakaʿaat en hij zat niet, behalve in de laatste ervan.”

(an-Nasaa’ie en al-Bayhaqie)

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “Het is overgeleverd door an-Nasaa’ie met een Hasan Isnaad en door al-Bayhaqie met een Sahieh Isnaad.”

(al-Madjmoeʿ; boekdeel 4, blz. 7)

2. Het zeggen van de Tasliem na twee Rakaʿaat en vervolgens één Rakaʿaat afzonderlijk bidden. Dit vanwege de overlevering die verhaald is door Ibn ʿOmar, waarin staat dat hij gewoon was de twee Rakaʿaat te scheiden van de ene Rakaʿaat door middel van een Tasliem. En hij zei dat de Profeet (vrede zij met hem) gewoon was dit te doen.

(Ibnoe Hibbaan)

Ibnoe Hadjar heeft in al-Fath (boekdeel 2, blz. 482) gezegd: “De ketens zijn sterk.”

Maar als men het Witr gebed verricht met vijf of zeven Rakaʿaat, dan dienen deze ononderbroken te zijn en moet er slechts één Tashahhoed opgezegd worden in de laatste Rakaʿaat , en daarna de Tasliem. Dit vanwege de overlevering die verhaald is door ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) waarin ze zegt: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was gewoon om ‘s nachts dertien Rakaʿaat te verrichten, waarvan vijf gebedseenheden van Witr waarin hij niet ging zitten behalve in de laatste Rakaʿaat .”

(Moeslim)

En er is verhaald dat Oem Salamah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: “De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon het Witr gebed te verrichten met vijf of zeven (Rakaʿaat) en hij scheidde ze niet van elkaar met een Salaam of woorden.”

(Ahmed en an-Nasaa’ie)

Imam an-Nawawie zei: “De ketens zijn Djayyid.”

(al-Fath ur-Rabbaani en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Indien men het Witr gebed verricht met negen Rakaʿaat, dan moeten ze ononderbroken zijn en moet er in de achtste Rakaʿaat gezeten worden om de Tashahhoed op te zeggen. Vervolgens moet men opstaan zonder de Tasliem te zeggen, waarna in de negende Rakaʿaat de Tashahhoed opgezegd wordt en daarna de Tasliem.

ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) gewoon was om negen Rakaʿaat te bidden waarin hij niet zat, behalve in de achtste. Hierin zou hij Allah gedenken, Hem prijzen en aanroepen. Daarna stond hij op zonder de Tasliem te zeggen om de negende Rakaʿaat te bidden. Vervolgens ging hij zitten en gedacht Allah, prees en riep Hem aan, waarna hij een Tasliem zei die wij konden horen.

Wanneer hij het Witr gebed verrichtte met elf Rakaʿaat, dan zei hij na elke twee Rakaʿaat de Tasliem en verrichtte hij één Rakaʿaat aan het eind.

De minder perfecte manier om het Witr gebed te verrichten en wat daarin wordt gereciteerd:

De minder perfecte manier om het Witr gebed te verrichten, is om twee Rakaʿaat te bidden en dan de Tasliem te zeggen, vervolgens één Rakaʿaat en dan weer de Tasliem. Het is toegestaan om één Tasliem te zeggen, maar men moet dan één Tashahhoed opzeggen en niet twee, zoals hierboven beschreven.

In de eerste Rakʿaah moet men Soerat al-Aʿlaa reciteren, in de tweede Soerat al-Kaafiroen en in de derde Rakaʿaat Soerat al-Ikhlaas.

Oebayy ibnoe Kaʿb (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was gewoon om het Witr gebed te reciteren met “Sabbihisma Rabbik al-Aʿlaa”, “Qoel yaa ayoehal-Kaafiroen” en “Qoel hoewAllaahoe Ahad.”

(Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Al deze manieren van het verrichten van het Witr gebed zijn vermeld in de Soennah. Maar de beste wijze is om je niet te houden aan één bepaalde manier. De ene keer kan het op de ene manier gedaan worden en de andere keer op de andere, zoals de Profeet dat bij al zijn Soenan heeft gedaan.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

De beste manier voor het Witr gebed

135119

Vraag:

Wat is de beste manier om het Witr gebed te verrichten?

Antwoord:

Het Witr gebed is één van de beste daden van aanbidding die een persoon dichter tot Allah brengen. Sommige geleerden (van al-Hanafiyyah) dachten zelfs dat het tot de verplichte gebeden behoorde. Maar de meest correcte mening is dat het een bevestigde Soennah is (Soennah Moe’akkadah – een sterk aanbevolen Soennah), die de moslim regelmatig moet nakomen en niet dient te verwaarlozen.

Imam Ahmed heeft gezegd: “Degene die al-Witr verwaarloost, is een slechte man wiens getuigenis niet geaccepteerd zou moeten worden.” Dit geeft aan dat het Witr gebed iets is dat bevestigd is.

De wijze van het verrichten van het Witr gebed is als volgt:

Het tijdstip:

Het Witr-gebed begint wanneer een persoon het cIshaa’ gebed heeft verricht, zelfs als het cIshaa’ gebed op het tijdstip van het Maghreb gebed is samengevoegd. Het Witr-gebed loopt tot het aanbreken van de dageraad. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah heeft jullie een gebed voorgeschreven (waardoor Hij jullie beloning zou kunnen vermeerderen), en dat is het Witr gebed. Allah heeft het jullie voorgeschreven gedurende de tijd tussen het cIshaa’ gebed tot aan de dageraad.”

(at-Tirmidhie en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Is het beter om dit gebed aan het begin van haar tijd te verrichten of om het uit te stellen?

De Soennah wijst erop dat wanneer een persoon denkt dat hij in staat is om op te staan aan het einde van de nacht, dat het dan beter is om het uit te stellen. Dit omdat dit gebed aan het einde van de nacht beter is en wordt waargenomen (door de Engelen). Voor degene die vreest niet op te kunnen staan aan het einde van de nacht, is het beter om het Witr gebed te verrichten vóór het slapen gaan. Dit vanwege de overlevering van Djaabir waarin hij zegt: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die vreest niet op te kunnen staan aan het einde van de nacht, laat hem het Witr gebed aan het begin van de nacht verrichten. Maar degene die denkt dat hij in staat is om op te staan aan het einde van de nacht, laat hem het Witr gebed aan het einde van de nacht verrichten. Het bidden aan het einde van de nacht wordt waargenomen (door de Engelen) en is beter.”

(Moeslim)

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “Dit is de correcte mening. Andere overleveringen die in algemene termen over dit onderwerp spreken, worden uitgelegd in het licht van sterke, specifieke en duidelijke overleveringen, zoals de overlevering: “Mijn goede vriend adviseerde mij niet te gaan slapen zonder het Witr gebed te hebben verricht.” Dit moet opgevat worden als verwijzing naar iemand die niet zeker is dat hij zal opstaan (om het Witr gebed te verrichten aan het einde van de nacht).”

(Sharh Moeslim, boekdeel 3, blz. 277)

Het aantal Rakacaat (gebedseenheden):

Het minimum aantal Rakacaat voor het Witr gebed is één, omdat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Witr is één Rakcah aan het einde van de nacht.”

(Moeslim)

En hij (vrede zij met hem) zei: “De nachtgebeden zijn twee (Rakacaat) bij twee. Maar als iemand van jullie vreest dat de dageraad bijna aanbreekt, laat hem dan één Rakcah bidden om zijn verrichte gebeden oneven te maken.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Indien een persoon zich beperkt tot het bidden van één Rakcah, dan heeft hij de Soennah volbracht. Het Witr gebed kan ook bestaan uit drie, vijf, zeven of negen gebedseenheden. Wanneer iemand het Witr gebed met drie Rakacaat verricht, dan kan dit op twee manieren gebeuren. Beide manieren zijn voorgeschreven in de Shariecah:

1. Door ze achter elkaar te bidden met één Tashahhoed. cAa’ishah zegt namelijk in een overlevering: “De Profeet (vrede zij met hem) was niet gewoon de Tasliem op te zeggen in de (eerste) twee Rakacaat van het Witr gebed.” En in een andere versie zei ze: “Hij was gewoon het Witr gebed te verrichten met drie Rakacaat en hij zat niet, behalve in de laatste ervan.”

(an-Nasaa’ie en al-Bayhaqie)

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “Het is overgeleverd door an-Nasaa’ie met een Hasan Isnaad en door al-Bayhaqie met een Sahieh Isnaad.”

(al-Madjmoec, boekdeel 4, blz. 7)

2. Het zeggen van de Tasliem na twee Rakacaat en vervolgens één Rakcah afzonderlijk bidden. Dit vanwege de overlevering die verhaald is door Ibn cOmar, waarin staat dat hij gewoon was de twee Rakacaat te scheiden van de ene Rakcah door middel van een Tasliem. En hij zei dat de Profeet (vrede zij met hem) gewoon was dit te doen.

(Ibnoe Hibbaan)

Ibnoe Hadjar heeft in al-Fath (boekdeel 2, blz. 482) gezegd: “De ketens zijn sterk.”

Maar als men het Witr gebed verricht met vijf of zeven Rakacaat, dan dienen ze ononderbroken te zijn en moet er slechts één Tashahhoed opgezegd worden in de laatste Rakcah, en daarna de Tasliem. Dit vanwege de overlevering die verhaald is door cAa’ishah waarin ze zegt: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was gewoon om ‘s nachts dertien Rakacaat te verrichten, waarvan vijf gebedseenheden van Witr waarin hij niet ging zitten behalve in de laatste Rakcah.”

(Moeslim)

En er is verhaald dat Oemmoe Salamah zei: “De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon het Witr gebed te verrichten met vijf of zeven (Rakacaat) en hij scheidde ze niet van elkaar met een Salaam of woorden.”

(Ahmed en an-Nasaa’ie)

Imam an-Nawawie zei: “De ketens zijn Djayyid.”

(al-Fath ur-Rabbaani en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Indien men het Witr gebed verricht met negen Rakacaat, dan moeten ze ononderbroken zijn en moet er in de achtste Rakcah gezeten worden om de Tashahhoed op te zeggen. Vervolgens moet men opstaan zonder de Tasliem te zeggen, waarna in de negende Rakacah de Tashahhoed opgezegd wordt en daarna de Tasliem.

cAa’ishah verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) gewoon was om negen Rakacaat te bidden waarin hij niet zat, behalve in de achtste. Hierin zou hij Allah gedenken, Hem prijzen en aanroepen. Daarna stond hij op zonder de Tasliem te zeggen om de negende Rakcah te bidden. Vervolgens ging hij zitten en gedacht Allah, prees en riep Hem aan, waarna hij een Tasliem zei die wij konden horen.

Wanneer hij het Witr gebed verrichtte met elf Rakacaat, dan zei hij na elke twee Rakacaat de Tasliem en bad hij één Rakcah aan het eind.

De minder perfecte manier om het Witr gebed te verrichten en wat daarin wordt gereciteerd:

De minder perfecte manier om het Witr gebed te verrichten, is om twee Rakacaat te bidden en dan de Tasliem te zeggen, vervolgens één Rakcah en dan weer de Tasliem. Het is toegestaan om één Tasliem te zeggen, maar men moet dan één Tashahhoed opzeggen en niet twee, zoals hierboven beschreven.

In de eerste Rakcah moet men Soerat al-Aclaa reciteren, in de tweede Soerat al-Kaafiroen en in de derde Rakcah Soerat al-Ikhlaas.

Oebayyibnoe Kacb heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was gewoon om het Witr gebed te reciteren met “Sabbihisma Rabbik al-Aclaa”, “Qoel yaa ayoehal-Kaafiroen” en “Qoel hoewAllaahoe Ahad.”

(Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Al deze manieren van het verrichten van het Witr gebed zijn vermeld in de Soennah. Maar de beste wijze is om je niet te houden aan één bepaalde manier. De ene keer kan het op de ene manier gedaan worden en de andere keer op de andere, zodat de Profeet dat bij al zijn Soenan heeft gedaan.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com