Heeft een vader recht op het geld van zijn kind?

32433

Vraag:

Mijn vader verplicht mij om mijn gehele inkomen aan hem af te staan. Ben ik islamitisch gezien verplicht om hier gehoor aan te geven?

Antwoord:

Imams Aboe Haniefah, Maalik en ash-Shaafiʿie hebben gezegd: “Het is niet toegestaan voor een vader om iets van het bezit van zijn kind te pakken, behalve dat deel wat hij nodig heeft. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Waarlijk, jullie bloed, rijkdom en eer is voor jullie heilig, zo heilig als deze dag van jullie, in deze maand van jullie en in dit land van jullie.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Het bezit van een moslim is niet toegestaan voor een ander, behalve met zijn toestemming.”

(Daaraqoetnie)

Dit omdat het bezit van het kind volledig aan hem toebehoort en het mag niet van hem worden afgepakt.”[1]

Een vader die van zijn zoon of dochter eist om zijn of haar verdiende geld aan hem af te staan, begaat daarmee een onrechtmatige daad. Imam al-Hattaab al-Maalikie zei: “Imam Ash·hab werd gevraagd over iemand die trouwde, een slaaf vrijkocht, een geschenk weggaf of iets kocht met het geld van zijn kind. Hij zei toen: “Als de vader het op dat moment financieel moeilijk had, dan is het toegestaan, anders niet.”[2] Ook zei imam Ibnoe cAbdil-Barr: “Het enige waar een ouder recht op heeft is (dat wat nodig is om) eten te kopen in tijden van armoede, anders moet hij terugbetalen wat hij heeft verspild. Vandaar dat wanneer het kind komt te sterven, de vader slechts recht heeft op één zesde van wat hij nalaat. De rest gaat naar de kinderen van de overledene.

De uitleg van de overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Jij en je bezit behoren toe aan je vader”, moet begrepen worden als een vorm van goedertierenheid en bereidwilligheid (van de kant van het kind) en niet als plicht en vereiste (ten aanzien van de vader).”[3]

Samengevat kunnen wij zeggen dat de zoon of dochter niet verplicht is om geld te geven aan zijn of haar vader als hij niet behoeftig is. Een vader kan dus niet van hen eisen om hun inkomen aan het einde van de maand zonder enige aanleiding bij hem in te leveren. Dit is een vorm van onrecht tegenover het kind. Nog erger zijn vaders die hun dochters beletten om te trouwen, omdat zij op hun salaris willen blijven teren. Deze vaders moeten Allah vrezen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah beveelt jullie betreffende jullie kinderen (om hun te geven wat hen toekomt).”

(Soerat an-Nisaa’: 11)

En Allah weet het het beste.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

[1] Al-Moeghnie, boekdeel 5, blz. 395.
[2] Mawaahib ul-Djaliel, boekdeel 5, blz. 70.
[3] Al-Istidhkaar, boekdeel 7, blz. 524.

Gerelateerde onderwerpen:

Zaken die behoren tot goedheid jegens de ouders