Toegestaan en verboden geld gemixt

9285

Vraag:

Wat moet iemand doen met de winst die hij maakte door verkoop van sigaretten, als deze winst gemengd is met ander toegestaan geld?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Degene die handel heeft gedreven in verboden zaken, zoals muziekinstrumenten, verboden audiomateriaal, sigaretten, etc., terwijl het oordeel erover bij hem bekend was en hij daarna berouw ervoor toont, diegene dient alle winsten ervan als liefdadigheid weg te geven. Dit is een manier van reiniging (van het bezit) welke echter niet geldt als het uitgeven op de Weg van Allah. Allah is namelijk Zuiver en accepteert niets anders dan het zuivere.

Als zijn geld gemengd is met andere inkomsten, zoals bij een winkelier het geval kan zijn die sigaretten maar ook toegestane producten verkoopt, dan dient hij de winst daarvan te berekenen en ervan af te halen (om in liefdadigheid uit te geven) in de hoop dat hij de rest van zijn inkomsten reinigt. Allah zal hem compenseren met beters, en Hij is de Meest Edele.

Over het algemeen dient degene die geld heeft verdiend door verboden producten te verkopen, en de intentie heeft berouw te tonen, het volgende te doen als hij ten tijde van het verdienen van het geld:

1. een ongelovige was, dan is hij niet verplicht zich ervan te ontdoen of het te reinigen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft van zijn volgelingen niet geëist dat zij zich moesten ontdoen van hun verboden bezit bij het binnen treden van de Islam.

2. een moslims was en bewust van het Islamitische verbod, dan dient hij deze winst te scheiden.

 Islamqa.com