Werken in een apotheek

18619

Vraag:

Is het toegestaan te werken bij een apotheek die medicijnen verkoopt met verboden middelen erin verwerkt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste: Het basisprincipe is dat het is toegestaan om medicijnen te verkopen die geen verboden middelen bevatten.

Want de regel is, dat ‘verkopen’ toegestaan is. Zoals Allah heeft gezegd in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden.”

(Soerat al-Baqarah: 275)

En iets wordt niet verboden op basis van twijfels.

Ten tweede: Het kan zo zijn dat een medicijn een stof bevat die normaal gesproken verboden is om te nuttigen, zoals alcohol, maar desondanks toch toegestaan is om in te nemen. Dit omdat ze een (zeer geringe) hoeveelheid bevatten die is opgelost in het medicijn. Met de achterliggende gedachte dat als men veel ervan zou nuttigen (d.w.z. van het medicijn) men er niet dronken van zou worden.

De Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s werd gevraagd: “Er worden op de markt verschillende medicijnen en versnaperingen verkocht die een kleine hoeveelheid alcohol bevatten. Is het toegestaan deze producten te nuttigen, wetende dat je er niet dronken van zou worden als je er een grote hoeveelheid van zou nuttigen?”

De Commissie antwoordde: “Op het moment dat een medicijn of een versnapering alcohol bevat en het betreft hier een kleine hoeveelheid waarvan je na het eten of drinken van een grote hoeveelheid ervan niet dronken zou worden, dan is het toegestaan deze te nuttigen en te verkopen. Omdat het (d.w.z. de alcohol) geen invloed heeft op de smaak, kleur of geur. Dit op grond van zijn verandering (van verboden) naar iets reins en toegestaan. Het is echter niet toegestaan voor een moslim om iets te produceren met deze (verboden) middelen of te verwerken in het eten van de moslims, en hij helpt hier niet aan mee.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 22, blz. 297)

En er zijn vele artikelen gepubliceerd die duiden op het feit dat het gebruik van medicijnen die een kleine hoeveelheid alcohol bevatten toegestaan is. Zoals die van ‘Madjmaʿ ul-Fiqh il-Islaamie’ (de islamitische Raad van Fiqh) en fatwa’s van verschillende comités in de islamitische wereld. Maar het geniet wel de voorkeur om geen alcohol te gebruiken bij de productie van medicijnen, om op die manier ver weg te blijven van twijfelachtige zaken.

In een rapport van ‘Madjmaʿ ul-Fiqh il-Islaamie, welke gelieerd is aan ‘The Organisation of Islamic Cooperation’, lezen we dat zij antwoordden op een vraag van ‘The International Institute of Islamic Thought’ uit Washington:

“Vraag 12: Er zijn veel medicijnen die verschillende hoeveelheden alcohol bevatten die schommelen tussen de 0.01% en 25%. De meeste van deze medicijnen zijn voor verkoudheid, keelontstopping, hoest en dergelijke heersende ziektes. Zo’n 95% van deze medicijnen bevat alcohol, wat het moeilijk maakt om deze medicijnen alcoholvrij te verkrijgen. Wat is het oordeel over het gebruik van deze medicijnen?

Antwoord: Het is voor een zieke moslim toegestaan deze medicijnen te gebruiken (met een kleine hoeveelheid alcohol), als het voor hem niet mogelijk is een ander medicijn (vrij van alcohol) te vinden. Het moet wel voorgeschreven zijn door een bekwame en betrouwbare dokter die zijn vak goed beheerst.”

(al-Madjmaʿ, uitgave nummer 3, deel 3, pagina 1087)

En in een oordeel van al-Moedjmaʿ ul-Fiqhi, verbonden aan Raabitat ul-ʿAalam ul-Islaamie, staat:

“Het gebruik van medicijnen die een kleine hoeveelheid (verwerkte) alcohol bevatten (de alcohol was nodig om dit medicijn te kunnen produceren), is toegestaan in te nemen als men geen vervangend middel hiervoor kan vinden. En het is een vereiste dat dit wordt voorgeschreven door een bekwame en betrouwbare dokter. Zoals het is toegestaan om alcohol te gebruiken voor uitwendig gebruik, zoals het verschonen van wonden, het doden van bacteriën en in crèmes en zalfjes voor uitwendig gebruik.”

(Qarraaraat ul-Madjmaʿ ul-Fiqh il-Islaamie te Mekka, pagina 341)

Ten derde: Wat voor alcohol geldt, geldt ook voor producten die afkomstig zijn van verboden middelen, zoals wat wordt (af)genomen van dode (dieren) (niet islamitisch geslacht) of wat afkomstig is van varkens bijvoorbeeld. Dus als het om een kleine hoeveelheid gaat die erin verwerkt is, of wat een chemisch proces heeft ondergaan waardoor het iets geheel anders is geworden – en dat het dus een nieuwe (reine) stof is geworden – dan wordt dit door de vingers gezien en is het toegestaan om dit medicijn te gebruiken of dit schoonmaakmiddel te gebruiken en is de verkoop hiervan toegestaan.

En de uitleg hiervan is ook behandeld in de volgende fatwa.

Conclusie: Het kan dus voorkomen dat medicijnen of schoonmaakmiddelen verboden middelen bevatten en dat het gebruik en de verkoop hiervan is toegestaan.

Ten vierde: Als een medicijn of (schoonmaak)middel een zodanige hoeveelheid (alcohol) bevat dat men dronken zou worden bij het nuttigen of gebruik van een grote hoeveelheid ervan, of dat iets varkensvet bevat wat (door verwerking) niet veranderd is (naar een toegestane stof), dan is het niet toegestaan deze producten te nuttigen of te verkopen. En het is aan iemand die bij een apotheek werkt zich verre te houden van deze middelen.

Op basis hiervan, weet je dus dat het werken bij een apotheek in principe is toegestaan, en dat de meeste medicijnen toegestaan zijn. Op het moment dat het duidelijk is dat een medicijn verboden is om in te nemen (en een dusdanige hoeveelheid van het verboden middel bevat dat men er dronken van zou worden bij het innemen van een grote hoeveelheid ervan), dan is het niet toegestaan dit te verkopen. En jou treft geen blaam, als jij daar blijft werken, zolang je de verboden zaken maar vermijdt.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com