Winst gemaakt op een huis met rente

21594

Vraag:

In het verleden heb ik een woning gekocht met rente. Nu heb ik hier berouw voor getoond en de woning inmiddels verkocht met winst. Mag ik deze winst behouden of ben ik verplicht om het weg te geven?

Antwoord:

Het eerste wat iemand moet doen als hij zich schuldig heeft gemaakt aan rente, is oprecht berouw tonen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Degenen die de rente nuttigen zullen (op de Dag der Opstanding) niet anders opstaan dan als een persoon die door de satan tot bezetenheid is geslagen. Dat is omdat zij zeggen: “De handel is slechts net als de rente.” Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden. Wie dus een Vermaning van zijn Heer ontvangt en ophoudt (met het nuttigen van de rente), voor hem is datgene wat hij al bezit en zijn zaak ligt bij Allah (om daarover te oordelen). Maar degene die terugkeert (naar de rente), zij zijn de bewoners van het Vuur, voor eeuwig zullen zij daarin verblijven.”

(Soerat al-Baqarah: 275)

Van oprecht berouw kan alleen sprake zijn als men spijt voelt, voornemens is om niet meer in dezelfde fout te vervallen en zich ontdoet van de geresteerde rente. Doet men dit niet, dan zijn de vooruitzichten voor hem niet gunstig, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Als jullie dat niet doen (d.w.z. afstand nemen van rente), wees dan op de hoogte van de oorlog met Allah en Zijn Boodschapper.”

(Soerat al-Baqarah: 279)

Als iemand zijn zonde overdenkt, hiervoor berouw toont en het huis wegdoet om de rest van de schuld af te lossen, dan heeft hij daarmee zijn plicht vervuld. Houdt hij daarna nog geld over aan het verkopen van het huis, dan mag hij dit houden. Want het verbod geldt voor de bijgekomen rente en niet voor de hele koop. Vanuit islamitisch oogpunt is het huis namelijk zijn eigendom geworden.

En Allah weet het het beste.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

Gerelateerde onderwerpen:

Rente, hoe werkt het?

Het oordeel over rente

Het kopen van een huis met rente in een niet-moslimland