De weg naar het vergaren van kennis

8907

Vraag:

Wat is in het kort de wijze van het vergaren van kennis?

Antwoord:

Samengevat is de weg naar het vergaren van kennis als volgt:

  1. Draag zorg voor het memoriseren van het Boek van Allah en maak elke dag een beetje tijd om het te memoriseren en te lezen, zodat jouw recitatie gepaard zal gaan met overpeinzing en begrip. En als je tijdens het reciteren een gunstige passage passeert, maak daar dan een notitie van.
  2. Zorg ervoor dat je datgene memoriseert wat makkelijk (voor jou) is, van de authentieke Soennah van de Boodschapper (vrede zij met hem). En hiervoor raad ik het boek ʿOemdat ul-Ahkaam aan.
  3. Zorg voor concentratie en bevestiging tijdens je zoektocht naar kennis, zodat je niet een beetje kennis van hier en een beetje van daar neemt. Dit is namelijk tijdverspilling en het houdt je geest onnodig bezig.
  4. Begin met kleinere boeken en bestudeer deze zorgvuldig. Ga vervolgens een niveau hoger, totdat je geleidelijk kennis opdoet op een zodanige wijze dat de kennis in jouw hart verankert en je hierin je rust vindt.
  5. Zorg dat je de fundamentele kwesties, hun regels en de beperkingen die voorbijkomen begrijpt. Er is namelijk gezegd: “Degene die geen zorg draagt voor het leren van de grondbeginselen, heeft zichzelf afgehouden van het bereiken van het einddoel.”
  6. Bespreek problemen met jouw Sheikh of met iemand die bekend staat om zijn kennis en (het praktiseren van het) geloof op basis van de voorwaarden die je kent. Ook als je mentaal in staat bent om de kwestie te bespreken.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-ʿOethaymien
(Kitaab ul-ʿllm, blz. 119, vraag 17)