Het verschil tussen roddel en laster

30606

Vraag:

Wordt het beschrijven van iemand als ‘saai’ als roddelen beschouwd? Deze persoon was niet aanwezig tijdens deze uitspraak (van mij). En wordt het beschouwd als roddel als ik dit zeg op het moment dat ik boos ben?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste: De Profeet (vrede zij met hem) heeft het roddelen duidelijk gedefinieerd toen hij zei: “Weten jullie wat roddelen is?” De metgezellen antwoordden daarop: “Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Dat je hetgeen over je broeder zegt wat hij verafschuwt.” Er werd gezegd: “En als wat ik zeg daadwerkelijk aanwezig is bij mijn broeder?” Hij (vrede zij met hem) zei: “Als datgene wat jij zegt daadwerkelijk zo is, dan heb je geroddeld. En wanneer dat niet zo is, dan heb je gelasterd.”

(Moeslim)

En imam Maalik zegt in zijn boekwerk al-Moewatta’ (boekdeel 3, blz. 150) dat een man de Profeet eens vroeg: “Wat is roddel?” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Dat je over een persoon iets zegt wat hij niet wil horen.” De man zei: “O Boodschapper van Allah, en wat nou als het de waarheid is?” De Profeet (vrede zij met hem) zei toen: “Als wat je zegt onwaar is, dan heb je gelasterd.”

(Authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie in zijn boek as-Silsalat usSahiehah)

Ten tweede: Roddel gebeurt uitsluitend in de afwezigheid van een persoon. Het te schande zetten van een persoon in zijn aanwezigheid valt onder uitschelden en beledigen, en dat is ook verboden. De Profeet zegt in een overlevering: “Het vervloeken van een moslim is dwaling en het doden (van een moslim) is ongeloof.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook zegt de Profeet: “Wees niet jaloers op elkaar, haat elkaar niet en keer jullie niet van elkaar af, en doe geen bod als een ander biedt. Wees als broeders dienaren van Allah. De moslim is een broeder van de andere moslim, hij doet hem geen onrecht aan en kijkt niet op hem neer en laat hem niet in de steek. Godsvrees zit hier (en hij wees driemaal naar het hart). Het is erg genoeg voor iemand om zijn moslimbroeder te verachten. Het betaamt de moslim niet om neer te kijken op zijn moslimbroeder. Alles van een moslim is verboden voor een andere moslim; zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer.”

(Moeslim)

Al-Djoerdjaanie heeft gezegd: “Al-Ghiebah is dat je iets zegt over een persoon in zijn afwezigheid (en op waarheid gebaseerd is). En als het niet zo is, dan is dit een valse beschuldiging. En als je het recht in zijn gezicht zegt, dan is het (uit)schelden.

(at-Taʿriefaat, blz. 163)

Concluderend kunnen we dus stellen dat het zeggen over je moslimbroeder dat hij ‘saai’ is, verboden is en het een roddel betreft. Ook al zeg je het terwijl je boos bent. Jouw boosheid maakt het niet geoorloofd om de eer van je broeder die jou geen onrecht heeft aangedaan aan te tasten.

Roddelen kent ernstige overgeleverde bestraffingen voor degene die zich daaraan schuldig maakt. Dus haast je naar het tonen van berouw en bied je excuses aan jouw broeder als dat wat je over hem hebt gezegd hem reeds heeft bereikt. En als het hem niet heeft bereikt, vraag vergiffenis aan Allah en verricht smeekbeden voor jouw broeder.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com