Geslachtsgemeenschap vóór de bruiloft

37807

Vraag:

Ik heb onlangs een huwelijksakte afgesloten, maar nog geen bruiloft gegeven. Ook is mijn vrouw nog niet bij mij ingetrokken. Is het voor mij toegestaan om geslachtsgemeenschap met haar te bedrijven?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Sheikh Moehammad ibnoe Saalih al-cOethaymien zegt hierover: “Als hij een huwelijksakte afsluit terwijl zij nog bij haar ouders woont en zij nog geen officieel blijk hebben gegeven van hun huwelijk door dit te vieren en hij vervolgens gemeenschap met haar bedrijft, dan is dit toegestaan aangezien zij zijn echtgenote is. Desondanks adviseren wij dit niet. Het kan namelijk zo zijn dat zij zwanger raakt, waarna de mensen haar zullen beschuldigen. De mensen zullen zeggen: “Hoe kan zij nou zwanger zijn, terwijl het huwelijk nog niet officieel voltrokken is?” Ook kan het zijn dat hij geslachtsgemeenschap met haar bedrijft en hij vervolgens komt te sterven, terwijl de vrouw ondertussen zwanger is. Wat zullen de mensen dan wel niet zeggen?”

(Sharh ul-Moemtic)

Een zaak die hier dus afgewogen moet worden, zijn de heersende gewoontes bij de mensen. Sheikh Moehammad Ibn Moehammad Moekhtaar ash-Shinqietie zegt hierover: “Zo is er een aantal zaken dat betrekking heeft op de gewoontes van de mensen. Dit maakt hetgeen wat Halaal is niet verboden en andersom ook niet. Maar toch zeggen we dat de zaken die negatieve gevolgen met zich meebrengen in acht genomen moeten worden. Wanneer de echtgenote met haar man overeenkomt om geslachtsgemeenschap te bedrijven, zonder medeweten van haar familie, dan kan het zijn dat zij dit stiekem gaan doen.”

Ook zegt hij: “Het kan zo zijn dat iets in beginsel toegestaan is, maar vanuit het oogpunt van ethiek en goed gedrag dit niet toegestaan is. Men dient in dit soort zaken schaamte te kennen. Mijns inziens is het het goed recht van de vader om geen toestemming hiervoor te verlenen. Allah zegt:

“En vrees Allah aan wie jullie (je wederzijdse rechten) vragen en (verbreek niet de relaties van) de baarmoeders (dat wil zeggen de bloedverwantschap).”

(Soerat an-Nisaa’: 1)

(Sharh Zaad ul-Moestaqnic)

Tot slot hanteren de geleerden het principe dat een heersende gewoonte dezelfde regelgeving heeft als een gestelde voorwaarde. Dit betekent dat als de norm is dat men de vrouw niet benadert (voor geslachtsgemeenschap), totdat de bruiloft is gegeven, men dit in de praktijk dient na te komen. Het advies aan de partners is daarom om zich hiervan te onthouden totdat zij officieel blijk hebben gegeven van het huwelijk.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah