Hoe zit het met een trouwring?

32914

Vraag:

Een jongeman heeft een dame ten huwelijk gevraagd en is het huwelijk met haar aangegaan. Dit heeft hij gedaan door haar een trouwring te geven en niet door een religieuze huwelijksakte af te sluiten. Wat is uw kijk hierop?

Antwoord:

Het draait uiteindelijk om het aangaan van een huwelijksakte. Wanneer hij dus een religieuze huwelijksakte met haar aangaat, dan is het huwelijk correct. Dit geschiedt door de instemming van de Waliy (voogd), de aanwezigheid van twee integere getuigen, de vrouw geïdentificeerd wordt bij het aangaan van de akte en zij ook met dit huwelijk instemt. Zo zegt de voogd dan tegen de man: “Bij deze huw ik jou mijn dochter die en die…” De man zegt dan op zijn beurt: “Ik ga hiermee akkoord.” Op deze wijze is de akte voltooid en is het huwelijk correct.

Wat betreft de ring: wanneer het dragen hiervan gepaard gaat met een overtuiging, zoals de overtuiging dat zolang de vrouw deze ring met de naam van haar echtgenoot om haar vinger draagt hij hierdoor bij haar zal blijven, dan dit is een verdorven overtuiging. Men mag dit soort kwade overtuigingen er dan ook niet op nahouden.

Betreft het echter slechts een ring die hij beloofd heeft en waarbij deze (voor het huwelijk) ook niet door de man wordt omgedaan om de vinger van de vrouw, dan is hier niets op tegen.

Sheikh Moehammad ibnoe Saalih al-ʿOethaymien