Twee mannen vroegen mij ten huwelijk

22259

Vraag:

Een jongeman die over goede eigenschappen beschikt is om mijn hand komen vragen. Ik had toegestemd en we hadden een afspraak gemaakt voor de verloving. Er was echter niets officieels bevestigd. Mijn broer had hem alleen mijn antwoord gegeven en zijn moeder kwam ons een keer bezoeken.

In diezelfde periode kwam er een andere jongeman – die over betere eigenschappen beschikt dan de eerste man – om mijn hand vragen. Bij hem voelde ik me beter op mijn gemak dan bij de eerste man. Verval ik in een zonde als ik de tweede man accepteer? Ik ben namelijk niet honderd procent overtuigd van de eerste man.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Voordat er antwoord gegeven kan worden op jouw situatie, dienen we eerst een zaak naar voren te halen aangaande de tweede man die jouw hand is komen vragen. Het is niet toegestaan voor een persoon om de hand te vragen van een vrouw, terwijl zij reeds is vergeven aan zijn broeder. Ibn ʿOmar zei: “De Profeet (vrede zij met hem) keurde het af dat men iets kocht, terwijl een andere broeder het wilde kopen. Ook keurde hij het af dat een persoon om de hand van een vrouw vroeg, terwijl een andere broeder haar hand al heeft gevraagd. Een persoon mocht pas de hand vragen als de vorige persoon die om de hand is komen vragen ervan af heeft gezien of hem toestemming heeft gegeven om haar hand te vragen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Indien dit toch gebeurt en er komen meerdere mannen de hand vragen van een vrouw, omdat de tweede man niet weet dat er een man haar hand heeft gevraagd of om een andere reden, dan is er niets op tegen dat zij de beste tussen hen kiest, al is het de tweede man.

Er is bevestigd in de Soennah dat Moeʿaawiyah en Aboe Djahm de hand hadden gevraagd van Faatimah bintoe Qays. Toen Faatimah bintoe Qays de Profeet (vrede zij met hem) raadpleegde, adviseerde hij haar om te trouwen met een derde man die Oesaamah ibn Zayd heette.

Faatimah bintoe Qays verhaalt dat ze bij de Profeet (vrede zij met hem) was geweest en had verteld dat Moeʿaawiyah ibnoe abie Soefyaan en Aboe Djahm haar hand hadden gevraagd. De Profeet (vrede zij met hem) zei toen: “Wat betreft Aboe Djahm, hij zet zijn stok niet af van zijn schouder (m.a.w. hij slaat). Moeʿaawiyah is een arme man die niet over bezit beschikt. Trouw met Oesaamah ibn Zayd.”

(Moeslim)

Er is dus niets op tegen om de tweede man te accepteren en de eerste te weigeren. Het kiezen van de echtgenoot dient in overeenstemming te gebeuren met de islamitische wettelijke normen.

En Allah weet het beste.

Islamqa.com