Wel of niet vertellen over ontmaagding?

39095

Vraag:

Ik ben voor het huwelijk ontmaagd. Moet ik dit aan mijn toekomstige partner vertellen?

Antwoord:

Als een persoon in het verleden heeft gezondigd en vervolgens eerlijk berouw heeft getoond, dan zal Allah zijn berouw accepteren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “O Mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegenover zichzelf (door het begaan van zonden), wanhoop niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Meest Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle.”

(Soerat az-Zoemar: 53)

Het is wel belangrijk dat de persoon na het tonen van berouw het verleden opbergt en niet meer over zijn zonden praat. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Mijd deze verdorven zaken die Allah heeft verboden. Mocht iemand zich toch schuldig maken hieraan, laat hem dan zich bedekken met de Bedekking van Allah (d.w.z. zijn zonden verborgen houden).”

(al-Bayhaqie)

Uit deze en andere overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) valt dus duidelijk op te maken dat je niemand over je zonden moet vertellen. Ook niet als je ernaar wordt gevraagd. Word je gedwongen om te antwoorden, dan kan je de vraag ontwijken door bijvoorbeeld gebruik te maken van Tawriyah.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

Gerelateerde onderwerpen:

Haal geen oude koeien uit de sloot!

Haar verloofde wilde haar verleden weten