Waarom dragen vrouwen een hoofddoek?

163004

Vraag:

Wat is de reden dat een moslimvrouw een hoofddoek* moet dragen?

Antwoord:

Wat belangrijk is om te weten, is dat wanneer iemand gelooft in de Islam en de daaraan ontleende normen en waarden, hij bereid is om zich daaraan te conformeren en naar zijn regels te luisteren. Voor de vrouw is de hoofddoek een belangrijk middel om blijk te geven van haar gehoorzaamheid en loyaliteit aan Allah. Ze laat zien dat wanneer Allah haar iets voorschrijft, zij zich hierbij neerlegt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En het schikt een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een besluit over een zaak hebben genomen, om een (andere) keuze te maken in hun zaak.”

(Soerat al-Ahzaab: 36)

Allah die de vrouw heeft geschapen en Die weet wat goed voor haar is, heeft haar opgedragen om de hoofddoek te dragen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun blikken moeten neerslaan en over hun geslachtsdelen (d.w.z. over hun kuisheid) moeten waken, en (dat zij) hun schoonheid niet (moeten) onthullen, behalve datgene wat daar zichtbaar van is. En (laat) hen hun (hoofd)sluiers (d.w.z. hidjabs) over hun kraagopening (d.w.z. over hun hals en borst) heen slaan.”

(Soerat an-Noer: 31)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“O Profeet (Mohammed), zeg tegen jouw echtgenotes en jouw dochters en de echtgenotes van de gelovigen dat zij hun djilbabs (d.w.z. hun gewaden) over zich heen dienen te laten hangen.”

(Soerat al-Ahzaab: 59)

Allah heeft de hoofddoek tot een symbool van aanbidding, kuisheid en deugd gemaakt. Met het dragen van de hoofddoek, vervult de vrouw een grootse daad van aanbidding. Ook geeft zij daarmee een sterk signaal af aan iedereen met onkuise bedoelingen. Zij maakt duidelijk dat zij niets van doen wilt hebben met oneerbare verzoeken en toenaderingspogingen van vreemde mannen. Ook verplaatst de hoofddoek de aandacht van het uiterlijk naar het karakter van de vrouw. Mensen worden dan uitgedaagd om verder te kijken dan haar schoonheid en aantrekkelijkheid.

Tot slot willen wij reageren op een punt van kritiek dat vaak wordt genoemd door de tegenstanders van de hoofddoek, namelijk dat de hoofddoek een vorm van vrouwenonderdrukking is. Met dit soort uitspraken wordt de moslimvrouw gereduceerd tot een passief object dat niets uit zichzelf kan doen. De vrouw heeft volgens deze uitspraak geen eigen subjectiviteit en vermogen. Zij is dus niet in staat om zelf te kiezen voor het geloof. Ook wordt hiermee voorbij gegaan aan de essentie van het geloof, namelijk dat het alleen zin heeft als het gebeurt uit vrije wil. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Er is geen dwang in de godsdienst.”

(Soerat al-Baqarah: 256)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En als jouw Heer het had gewild, dan zouden degenen die op aarde zijn zeker allemaal geloven. Ben jij (o Mohammed) dan in staat om de mensen te dwingen om gelovig te zijn?”

(Soerat Yoenoes: 99)

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de hoofddoek niet een beknotting van de vrijheid van de vrouw, maar juist een bevrijding voor haar. Daarmee laat zij zien dat zij haar leven niet laat bepalen door anderen, maar door de eigen opvattingen. Ze geeft daarmee aan niet te willen buigen voor de schepselen, maar voor de Heer van de schepselen.

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

* Met hoofddoek wordt hier de islamitische Hidjaab bedoeld.

 

Gerelateerde onderwerpen:

Gaat een vrouw die geen hoofddoek draagt naar de Hel?

Bewijzen voor het dragen van de Hidjaab

Wanneer begint het dragen van een hoofddoek?