Hoe reinig ik mijn ziel?

9390

Vraag:

Wat zijn de beste wetenschappen voor het reinigen van de ziel voor in het wereldse en Hiernamaals wat verplicht is voor de moslim om aan vast te houden?

Antwoord:  

De beste wetenschappen voor het reinigen van de ziel: De Eenheid van Allah de Verhevene, het gehoorzamen van Hem en het gehoorzamen van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). De oorsprong hiervan is de Eenheid van Allah, een zuivere intentie hebben daarin en het in praktijk brengen van Laa illaaha illAllaah (Er is geen God behalve Allah) met een zuivere intentie in het aanbidden van Allah alleen. Het verlaten van het aanbidden van anderen dan Hem. De zuivere intentie voor Hem hebben in alle daden van aanbidding. Vervolgens de rest van de zaken zoals het gebed, de Zakaat, enzovoorts. Ook het verlaten van de zaken die Allah heeft verboden. Dit met een goede omgangsvorm met de mensen door middel van goede gedragingen, verdraagzaamheid, geduld, gulheid, vrijgevigheid en het tegenhouden van schadelijke zaken. Zo dient een gelovige te zijn. De Profeet vrede zij met hem zei: “Goedheid is goed gedrag.”

(Sahieh Moeslim)

En hij (vrede zij met hem) zei: “Ik garandeer een huis aan de rand van het Paradijs voor degene die discussies achterwege laat, ook al heeft hij gelijk. En een huis in het middelste van het Paradijs voor degene die het liegen nalaat, al is het voor de grap. En een huis in het hoogste Paradijs voor degene die een goede gedragscode heeft.”

(Aboe Daawoed, Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Verdraagzaamheid, gulheid, goed gedrag en het afgaan op goede zaken en het vermijden van slechte zaken, inspannen om anderen van nut te zijn. Dit allemaal behoort tot de geweldige gedragingen die de zielen reinigen, zoals Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“Voorzeker, degene die haar (d.w.z. de ziel) zuivert zal succesvol zijn.”

(Soerat ash-Shams: 9)

Met andere woorden: Met het gehoorzamen van Allah en het gehoorzamen van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) en het volgen van de Islamitische regelgeving en het van nut zijn voor mensen en het genadig zijn voor hen (interpretatie van de betekenis):

“En voorzeker, degene die haar bederft zal falen.”

(Soerat ash-Shams: 10)

Met andere woorden: Door middel van zonden en tegenstrijdigheid.

En Allah is de bron van succes.

Sheikh ʿAbdoel-ʿAziez bin Baaz
www.binbaz.org.sa