Onwettig inkomen van vader

5421

Vraag:

Als het inkomen van mijn vader op een verboden manier is verkregen, kunnen we het voedsel dat hij thuis brengt dan wel eten? Zo niet, wat moeten we dan doen?

 Antwoord:

In zo’n geval is het verplicht voor jou om je vader te adviseren. Je kan dit zelf doen als je hiertoe in staat bent of een imam of één van zijn goede vrienden vragen om dit namens jou te doen. In de hoop dat hij zal luisteren en stoppen met het verdienen van zijn geld op een verboden manier.

Als dit geen invloed op hem lijkt te hebben, dan kun je van het voedsel dat hij thuis brengt datgene eten wat nodig is. Je bent dan niet zondig als je dit doet. Maar het is niet toegestaan om meer te nemen dan wat nodig is, aangezien er twijfels bestaan over het wel of niet mogen eten van voedsel dat iemand op een verboden manier heeft verkregen.

Sheikh Ibn ul-ʿOethaymien
(Fataawa Islaamiyyah; boekdeel 7, blz. 361)