Wie heeft mij betoverd?

32161

Vraag:

Hoe komt men erachter wie Sihr (tovenarij) bij hem heeft gedaan? Ook wanneer je een aantal tekenen hebt dat op een persoon wijst, hoewel dit geen harde bewijzen zijn en je vreest om de ander onterecht te beschuldigen. Ik verkeer op dit moment in enorme twijfel en hoop dat u mij hier een antwoord op kunt geven. Moge Allah u beschermen.

Antwoord:

Degene die beproefd is met Sihr, of denkt dat er sprake is van Sihr, heeft in principe geen mogelijkheid om erachter te komen wie de tovenaar is die hem heeft betoverd of wie het brein hierachter is. Dit kan wel wanneer de dader dit toegeeft of er harde bewijzen zijn waaruit blijkt dat men Sihr heeft gedaan bij de ander, of aangeklopt heeft bij degene die dit heeft gedaan. Het is dan ook niet toegestaan om je te berusten op vermoedens en zwakke bewijzen. Men mag zich dus niet berusten om vermoedens en aannames, zonder enig bewijs, want dat zal uiteindelijk uitmonden in onrecht aan het adres van degene die beschuldigd wordt.

Daarnaast is het ook niet toegestaan om je te berusten op de berichtgevingen van djinns die zich in sommige mensen bevinden. Een voorbeeld hiervan is dat één van hen zegt dat hij vast wordt gehouden door Sihr die afkomstig is van die en die. De djinn die zich op dat moment in die persoon bevindt, is een Faasiq (iemand die grote zonden pleegt) of een ongelovige. Het is dan ook niet toegestaan om hem te geloven wanneer hij zegt dat die of die Sihr heeft gedaan bij de ander. Zijn woorden zijn dan ook alles behalve een bewijs.

Men dient dus op te passen dat hij niet meegezogen wordt door alleen vermoedens of woorden van deze djinn die als Faasiq worden beschouwd of eventuele tovenaars. Sommige tovenaars berichten namelijk over de plaats van Sihr en degene die deze heeft geplaatst, terwijl hij zich berust op het nieuws dat afkomstig is van de satans. Ook kan het zijn dat hij liegt en dit uit zijn mouw schudt.

Kortom, het met zekerheid aanwijzen van een tovenaar en dat hij degene is die verantwoordelijk is voor deze Sihr, behoort tot de meeste gewichtige zaken.

Sheikh cAbd ur-Rahmaan ibnoe Naasir al-Barraak