Drie Takbieraat van het dodengebed gemist

5397

Vraag:

Een persoon heeft de eerste drie Takbieraat van het dodengebed gemist. Wat dient hij in dit geval te doen en hoe kan hij deze gemiste Takbieraat inhalen?

Antwoord:

Wanneer hij na de derde Takbierah met het dodengebed aanvangt, dan dient hij smeekbeden te verrichten voor de dode persoon. Dit is immers het moment waarop de imam smeekbeden dient te verrichten voor de overleden persoon en jij volgt in dit geval de imam. Wanneer de imam dan vervolgens de Tasliem verricht ter afsluiting en er wordt gewacht met het wegdragen van de overleden persoon, zodat degenen die laat zijn gekomen het gebed kunnen inhalen, dan dient degene die te laat is het gebed af te maken op de wijze zoals het dodengebed is voorgeschreven. Wordt hij daarentegen gelijk weggedragen – wat meestal het geval is – dan dient hij de afsluitingstakbier (van de imam) op te laten volgen door de gemiste drie Takbieraat uit te spreken: Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar en verricht vervolgens de Tasliem. Ook is het hem gegeven om samen met de imam de Tasliem te verrichten.

Ik ben inzake deze kwestie niet op de hoogte van een Soennah van de Profeet (vrede zij met hem), maar dit zijn de woorden van de geleerden. Zij zeggen: “Indien hij in staat is om hetgeen wat hij gemist heeft in te halen alvorens de dode wordt weggedragen, dan dient hij dit te doen. Vreest hij dat de dode wordt weggedragen, dan kan hij of samen met de imam het gebed afsluiten of anders de misgelopen Takbier nog uitspreken en dan afsluiten.”

Sheikh Moehammad ibn Saalih al-ʿOethaymien