Complete Ghoesl en acceptabele Ghoesl

159666

Vraag:

Ik verricht de Ghoesl (grote wassing) na mijn menstruatie als volgt:

1. Ik vorm de intentie in mijn hart om mijzelf te reinigen zonder dit hardop uit te spreken.

2. Ik sta onder de douche en laat het water over mijn hele lichaam stromen.

3. Ik was mijn lichaam waaronder mijn schaamdelen met een washandje en zeep.

4. Ik was mijn hoofd met shampoo.

5. Nadat ik alle resten van zeep en shampoo van mijn lichaam heb gewassen, laat ik het water drie keer over de rechterkant van mijn lichaam stromen en drie keer aan de linkerkant.

6. Hierna verricht ik de Woedoe’.

Onlangs kwam ik erachter dat ik niet de correcte stappen van de Ghoesl volg. Ik hoop dat u mij kunt adviseren of de Ghoesl die ik al die jaren heb verricht, zoals beschreven, goed of fout is. Als het fout is, dan hoop ik dat u mij kunt vertellen wat ik moet doen om deze fout die ik jaren heb begaan recht te zetten. Zijn mijn gebeden en vasten gedurende deze tijd ongeldig en niet geaccepteerd? Als dat het geval is, wat kan ik dan doen om de zaken recht te zetten? Ook hoop ik dat u mij de juiste manier van het verrichten van Ghoesl na menstruatie en Djanaabah1 kan vertellen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De door jou beschreven Ghoesl is geldig en acceptabel. Alle lof zij Allah. Echter ben je enkele Soenan misgelopen. Dat heeft echter verder geen invloed op de geldigheid van je Ghoesl. De reden hiervoor is dat er twee soorten van Ghoesl zijn; een acceptabele en een complete.

In het geval van een acceptabele Ghoesl is het voldoende om slechts de verplichte onderdelen van de Ghoesl te verrichten. Zonder hierbij de aanbevolen of Soennah daden te verrichten. Hierbij dient men de intentie te hebben zichzelf te reinigen en daarna het water met het gehele lichaam in aanraking te laten komen. Dit kan door het staan onder de douche of zich onder te dompelen in de zeewater, een zwembad, etc., en het reinigen van de mond en de neus.

De volmaakte Ghoesl is het doen wat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gedaan inclusief de Soenan van de Ghoesl.

Sheikh Moehammad Saalih ibn ul-ʿOethaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd hoe de Ghoesl verricht wordt. Hij antwoordde: “De Ghoesl kan op twee manieren worden verricht.

1. Door het verrichten van alleen de verplichte onderdelen van de Ghoesl. Namelijk door het hele lichaam met water in aanraking te laten komen en het reinigen van de mond en de neus. Als een persoon zijn gehele lichaam in aanraking laat komen met water, ongeacht de manier waarop, dan betekent dit dat hij de grote onreinheid verwijdert en zichzelf naar behoren heeft gereinigd. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En als jullie in staat van Djanaabah zijn, reinig dan julliezelf.”

(Soerat al-Maa’idah: 6)

2. De complete manier is de Ghoesl zoals de Profeet (vrede zij met hem) die heeft verricht. Als hij in een staat van Djanaabah de Ghoesl wilde verrichten, dan waste hij zijn handen, daarna zijn intieme delen, en overal waar onreinheid was terechtgekomen. Daarna verrichtte hij de volledige Woedoe’. Hierna waste hij zijn hoofd drie keer met water en vervolgens waste hij het overige van zijn lichaam. Dit is hoe de volmaakte Ghoesl wordt verricht.”

(Fataawa Arkaan ul-Islaam, blz. 451)

Ghoesl van Djanaabah en menstruatie

Er is geen verschil tussen de Ghoesl in geval van Djanaabah en de Ghoesl na de menstruatie. Behalve dat het meer aanbevolen is in het haar te wrijven in het geval van de Ghoesl na menstruatie. Ook is het voor vrouwen aanbevolen de plaats van bloeding te parfumeren om eventuele onaangename geurtjes te verwijderen.

ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat Asmaa’ (moge Allah tevreden met haar zijn) de Profeet vroeg over de Ghoesl na menstruatie. Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Laat diegene van jullie water en lotusbladeren nemen en zichzelf goed reinigen. Laat zij daarna water over haar hoofd gieten en het flink inwrijven, zodat het de haarwortels bereikt. Laat zij daarna water over zichzelf gieten, een stuk met muskus geparfumeerd doek nemen en zichzelf reinigen.” Asmaa’ vroeg: “Hoe dient zij zichzelf te reinigen?” Waarna hij (vrede zij met hem) zei: “SoebhaanAllah (Geprezen is Allah)! Reinig jezelf ermee.” cAa’ishah zei alsof ze het haar toefluisterde: “Volg de sporen van het bloed.” Ze vroeg hem daarna over Ghoesl in geval van Djanaabah. Hij (vrede zij met hem) zei: “Laat zij het water nemen en zichzelf grondig reinigen. Laat ze daarna het water over haar hoofd gieten en het inwrijven, zodat de haarwortels worden bereikt. Daarna dient ze water over zichzelf te gieten.” cAa’ishah zei: “Hoe goed zijn de vrouwen van Ansaar! Zij laten schaamte hen niet beletten om hun religie goed te begrijpen.”

(Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) maakte dus verschil in Ghoesl na menstruatie en Ghoesl na Djanaabah met betrekking tot het inwrijven van het haar en het aanbrengen van parfum.

Het uitspreken van de Basmalah

Het zeggen van “Bismillaah” bij het verrichten van Ghoesl en Woedoe’ is aanbevolen volgens de meerderheid van de Foeqahaa’ (islamitische juristen). De Hanbalie wetschool meent dat het verplicht is.

Sheikh ibn ul-ʿOethaymien zei: “Het zeggen van “Bismillaah” is verplicht volgens onze wetschool, zoals het geval van Woedoe’. Iedere tekst geeft aan dat het verplicht is in geval van de Woedoe’. Des te meer is dat dus zo bij de Ghoesl. Dit is immers de grote reiniging.”

De meest correcte mening is echter dat het zowel bij de Woedoe’ als de Ghoesl niet verplicht is.

(ash-Sharh ul-Moemtiʿ)

Het reinigen van de mond en de neus

Het reinigen van de mond en neus is essentieel voor de Ghoesl. Dit is de mening van de Hanafie en Hanbalie wetschool. Bij het bespreken van de meningsverschillen hierover zegt imam an-Nawawie: “Er zijn vier meningen onder de geleerden over het reinigen van de mond en de neus:

1. Dat deze daden twee Soenan zijn van de Woedoe’ en Ghoesl. Dit is ook onze mening (wetschool van ash-Shaafiʿie).

2. Dat deze in zowel de Woedoe’ als in de Ghoesl verplicht zijn en voorwaarden zijn voor de geldigheid ervan. Dit is de bekende mening van (imam) Ahmad.

3. Dat ze verplicht zijn in de Ghoesl, maar niet in de Woedoe’. Dit is de mening van Aboe Haniefah en de zijnen.

4. Dat niet het reinigen van de mond maar het reinigen van de neus verplicht is in de Woedoe’ en Ghoesl. Dit is overgeleverd van Ahmad. Ibn ul-Mundhir zei: “Dit is mijn mening.”

(Madjmoeʿ; boekdeel 1, blz. 400)

Het tweede punt is het meest correcte, namelijk dat het reinigen van de mond en de neus verplicht is in de Ghoesl en de Woedoe’ en dat het een voorwaarde is voor de geldigheid.

Sheikh Ibn ul-ʿOethaymien zei: “Tussen de geleerden zijn er die menen dat de Ghoesl niet geldig is zonder (het reinigen van de mond en neus), zoals het geval met Woedoe’. Ook is er gezegd dat het geldig is zonder beide. De correcte mening is de eerste. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

Reinig dan julliezelf.”

(Soerat al-Maa’idah: 6)

Dit omvat het hele lichaam. De binnenkant van de neus en mond zijn onderdelen van het lichaam die gereinigd moeten worden. Vandaar dat de Profeet (vrede zij met hem) deze in de Woedoe’ heeft bevolen. Deze vallen namelijk onder de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Was dan jullie gezichten.”

(Soerat al-Maa’idah: 6)

Aangezien ze onderdeel zijn van het wassen van het gezicht en zij behoren tot de zaken die gewassen moeten worden bij de Woedoe’, zijn ze ook opgenomen in de Ghoesl. Reiniging is in deze zaak nog belangrijker.”

(ash-Sharh ul-Moemtiʿ)

Als jij je mond en neus in het verleden niet hebt gereinigd bij het verrichten van de Ghoesl omdat je het oordeel hierover niet wist of omdat je de mening volgde van iemand die het niet als verplicht zag, dan is jouw Ghoesl nog steeds geldig. En ook zijn de gebeden die je hierna hebt verricht geldig. Je hoeft deze niet opnieuw te verrichten. Dit vanwege het sterke meningsverschil tussen de geleerden over het wassen van de mond en de neus. Dit zoals hierboven vermeld.

Moge Allah ons allen helpen te doen waar Hij van houdt en tevreden mee is.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

1. Een gesteldheid waarin iemand verkeert na het hebben van geslachtsgemeenschap of een orgasme.