Is bloed inslikken toegestaan?

17767

Vraag:

Is het toegestaan om mijn eigen bloed in te slikken op het moment dat mijn lippen zijn gescheurd? Ik las een fatwa dat het niet was toegestaan in de Ramadan, maar dat het wel is toegestaan buiten de Ramadan om.

Antwoord:

Het is niet toegestaan voor een moslim om bloed in te slikken, ongeacht of het veel of weinig is, in de Ramadan of daarbuiten. Omdat bloed verboden is, behalve als men het inslikt uit vergeetachtigheid of zonder eigen wil dan is er niets op tegen in die situatie. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij heeft jullie slechts de dode dieren, het bloed, het varkensvlees en dat waarover (de naam van) een ander dan Allah (tijdens het slachten) is genoemd, verboden. Maar wie door noodzaak gedwongen wordt zonder dat hij het wenst, en niet overdrijft, op hem rust er geen zonde. Waarlijk, Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.”

(Soerat al-Baqarah: 173)

De geleerden van het Permanente Comité voor het geven van fatwa’s werden gevraagd: “Soms gebeurt het dat iemand een wond oploopt en daarna het bloed ervan aflikt met zijn tong. Of het bloed inslikt van bloedend tandvlees. Is hier iets op tegen?”

Zij antwoordden: “Het is niet toegestaan om dit bewust in te slikken, omdat het verboden is. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis): “Verboden voor jullie zijn: de dode dieren en het bloed…”

(Soerat al-Maa’idah: 3)

Als het inslikken gebeurt zonder eigen wil, dan treft diegene geen blaam.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 22, blz. 272)

Sheikh ibn ʿOethaymien werd eens gevraagd: “Wat is het oordeel over bloed dat uit de mond komt na de kleine wassing, ongeacht of het gebeurt door de Siwaak of iets anders?”

Hij antwoordde hierop: “Het bloed dat uit de mond komt na de kleine wassing, maakt de kleine wassing niet ongeldig. Weinig of veel bloed uit een andere plek dan de mond maakt de kleine wassing ook niet ongeldig. Behalve datgene wat uit de twee uitscheidingswegen komt, dat is hetgeen dat de kleine wassing wel ongeldig maakt. Maar als het bloed uit de mond komt, dan is het niet toegestaan om het in te slikken op basis van de Woorden van de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

“Verboden voor jullie zijn: de dode dieren en het bloed…”

(Soerat al-Maa’idah: 3)

(Fataawa Noer ʿalad-Darb, 25-26 / 119)

En Allah weet het het best.

Islamqa.com