Vrijkomen van sperma na geslachtsgemeenschap

15513

Vraag:

Wat is het oordeel over het vrijkomen van sperma zonder lustgevoelens na het bedrijven van geslachtsgemeenschap? Dient men hiervoor de grote of de kleine wassing te verrichten?

Antwoord:

Over de gebeurtenis dat men geslachtsgemeenschap heeft gehad met zijn vrouw en vervolgens de grote wassing heeft verricht en er daarna nog druppels sperma vrijkomen, hebben de geleerden twee uitspraken gedaan.

Sommigen van hen zijn van mening dat deze persoon verplicht is om de grote wassing opnieuw te doen, omdat de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem) algemeen van aard zijn: (Men moet) Water (gebruiken) slechts bij (het vrijkomen van) water.”

(Moeslim)

In deze overlevering heeft de Profeet (vrede zij met hem) het verrichten van de grote wassing namelijk verplicht gesteld bij het vrijkomen van water, oftewel sperma. Deze groep geleerden heeft gezegd dat omdat er sperma is vrijgekomen hij daarom de grote wassing moet verrichten.

Een andere groep is van mening dat in dit geval de grote wassing niet verplicht is. Men hoeft zich hierbij slechts te beperken tot de kleine wassing. Zij zeiden dat sperma namelijk een eigenschap kent waarnaar verwezen is door Allah in de volgende Woorden (interpretatie van de betekenis):

“Hij is geschapen van spuitend water (d.w.z. van mannelijk zaad). Dat tussen de rug(gengraat) en de ribben(kast) vandaan komt.”

(Soerat atTaariq: 6-7)

Wanneer sperma dus niet ejaculerend vrijkomt, maar er slechts sprake is van druppels, dan volstaat de eerste grote wassing. Op grond hiervan zou hij daarom slechts de kleine wassing hoeven te verrichten. En deze mening is de sterkste en correcte met de Wil van Allah.

Sheikh Moehammad Moekhtaar ash-Shinqietie