Het einde van de menstruatie bepalen

108682

Vraag:

Ik zou graag willen weten hoe een vrouw kan bepalen dat zij na haar menstruatieperiode weer het gebed kan verrichten. Wat dient zij te doen als zij denkt dat haar menstruatie is beëindigd en het gebed weer verricht en later weer bloedt of een bruine afscheiding ziet?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allereerst, als een vrouw menstrueert, dan is dit afgelopen als het bloeden stopt. Ongeacht dit veel of weinig is. De Foeqahaa’ (Islamitische juristen) geven aan dat de kortste periode van een vrouw een dag en een nacht is en de langste periode vijftien dagen duurt.

Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah heeft gezegd dat er geen minimum of maximum voor is. Als het bloeden aanwezig is met specifieke eigenschappen, dan is dit de menstruatie, of dit nu veel of weinig is. Hij zei: “Aan al-Hayd (de menstruatie) heeft Allah talrijke regels verbonden in de Koran en in de Soennah. Hij heeft echter niet de minimale of maximale lengte (van de menstruatieperiode) aangegeven, noch de periode van reinheid tussen twee menstruatieperioden. Ook al is er noodzaak om dit te weten.”

(Madjmoeʿ ul-Fataawa, boekdeel 19, blz. 237)

Hierna zei hij: “Sommige geleerden hebben een maximale en minimale (termijn) vastgesteld. Echter verschillen zij hierover van mening. En sommige geven een maximale lengte zonder een minimum te definiëren. De derde mening is de meest correcte. Namelijk dat er geen minimum of maximum is.”

(Madjmoeʿ ul-Fataawa, boekdeel 19, blz. 237)

Ten tweede, er is een soort bloeding die al-Istihaadah (onregelmatige, niet-menstruele vaginale bloeding) wordt genoemd en verschilt van de menstruatiebloeding. Het wordt bepaald door regels die verschillen met die van de menstruatie. Dit bloed (van al-Istihaadah) kan op de volgende manier van menstruatiebloed worden onderscheiden:

–       Kleur; menstruatiebloed is zwart (donkerrood) en het bloed van al-Istihaadah is rood.

–       Dikte; menstruatiebloed is dik en zwaar terwijl het bloed van al-Istihaadah dun is.

–       Geur; menstruatiebloed heeft een afstotende geur, terwijl het bloed van al-Istihaadah dat niet heeft omdat het afkomstig is uit een gewone ader.

–       Stolling; menstruatiebloed stolt niet als het uit het lichaam wordt afgescheiden, terwijl het bloed van al-Istihaadah wel samenklontert omdat het afkomstig is uit een ader.

Dit zijn de eigenschappen van menstruatiebloed. Als het bloed dat wordt afgescheiden voldoet aan deze beschrijving, dan betreft het al-Hayd (de menstruatie). De Ghoesl is dan (na afloop) verplicht en het bloed is onrein. De Ghoesl is niet vereist in het geval van al-Istihaadah.

Als een vrouw zich in haar menstruatieperiode bevindt, dan is het niet toegestaan het gebed te verrichten. Als zij echter te maken heeft met de bloeding van al-Istihaadah dan is dit niet het geval. Maar ze dient voorzichtig te zijn en voor elk gebed de Woedoe’ te verrichten als het bloeden doorgaat tot het volgende gebed. Als het bloed vloeit terwijl zij het gebed verricht, dan maakt dit niets uit.

Ten derde, kan een vrouw het einde van haar menstruatieperiode herkennen door de volgende twee zaken:

– Witte afscheiding uit haar baarmoeder toont het einde van haar menstruatie.

– Complete droogheid als een vrouw geen witte afscheiding heeft. In dit geval kan zij erachter komen of haar menstruatie voorbij is door een stuk witte doek of iets soortgelijks te plaatsen op de plaats vanwaar het bloed komt. Als het er schoon uitkomt, dan is haar periode voorbij, dient ze de Ghoesl te verrichten en het gebed op te pakken. Als het doek er rood, geel of bruin uitkomt, dan dient ze het gebed niet te verrichten.

De vrouwen waren gewoon kleine bakken met hierin de doeken met gele sporen aan ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) te tonen. Zij zei: “Haast je niet, totdat je de witte afscheiding ziet.”

(al-Boekhaarie en Maalik)

Maar als een vrouw zich niet in haar menstruatieperiode bevindt en er sprake is van een gele of bruine afscheiding, dan betekent dit niets en dient zij niet te stoppen met het gebed of de Ghoesl erna te verrichten. Dit omdat het geen Ghoesl vereist of Djanaabah (grote onreinheid) veroorzaakt.

Oem ʿAtiyyah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: “Wij besteedden geen aandacht aan een gele of bruine afscheiding als de periode van de vrouw voorbij was.”

(Aboe Daawoed)

Imam al-Boekhaarie overlevert hetzelfde maar zonder de woorden “als de periode van de vrouw voorbij was.”

“Wij besteden geen aandacht” betekent dat we niet dachten dat dit de menstruatie was. Maar het is een onreine afscheiding die een vrouw dient weg te wassen en waarna ze de Woedoe’ moet verrichten. Maar als de afscheiding direct na een (menstruatie)periode volgt, dan is het onderdeel van de (menstruatie)periode.

Ten vierde, als een vrouw denkt dat haar (menstruatie)periode voorbij is en daarna weer begint te bloeden, en dit bloed heeft de eigenschappen van menstruatiebloed zoals hierboven beschreven, dan valt dit hieronder. Anders is het al-Istihaadah.

Als dit het eerste (menstruatiebloed) is, dan dient ze het gebed niet te verrichten. Als dit het laatstgenoemde (al-Isthaadah) is, dan dient ze voorzichtig te zijn, de Woedoe’ voor elk gebed te verrichten en te bidden.

Wat betreft de bruine afscheiding, als zij dit ziet nadat haar menstruatieperiode is beëindigd, dan is het oordeel dat dit rein is maar wel vereist dat zij de Woedoe’ verricht. Maar als zij het gedurende haar menstruatie ziet, dan valt het onder de regelgeving voor de menstruatie.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid