De Woedoe’ (kleine wassing) – deel 1

52704

De verplichting van de Woedoe’ berust op drie zaken.

 1. De Koran. Allah zegt:

“O jullie die geloven, wanneer jullie het gebed willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen, en wrijf over jullie hoofden, en (was) jullie voeten tot aan de enkels.”

(Soerat al-Maa’idah: 6)

 1. De Soennah. De Profeet zegt: “Het gebed van iemand van jullie die in een toestand verkeert die hem belet om te bidden, wordt niet geaccepteerd totdat hij de Woedoe’ verricht.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

 1. Al-Idjmaac (consensus). Sinds de tijd van de Profeet bestaat er een consensus tussen de moslims dat de kleine wassing verplicht is voor het verrichten van het gebed.

De voortreffelijkheid van de Woedoe’

De voortreffelijkheid van de Woedoe’ wordt in verschillende overleveringen benoemd. Hieronder staan een aantal van deze overleveringen.

De Profeet zei op een dag tegen de metgezellen: “Zal ik jullie op iets wijzen wat de zonden wegveegt en de rangen doet stijgen?” Zij zeiden: “Ja zeker, o Boodschapper van Allah.” Hij zei: “Het voltooien van de Woedoe’ met tegenzin en het vermeerderen van de voetstappen naar de moskee en het wachten op het volgende gebed na het verrichten van het gebed. Dat is de echte strijd op de Weg van Allah, dat is de echte strijd op de Weg van Allah.”

(Moeslim)

Ook zei de Profeet: “Als een moslimdienaar of gelovige de kleine wassing verricht, dan verlaat met het water of de laatste druppel water via zijn gezicht elke zonde waarnaar hij heeft gekeken. Als hij zijn handen wast, dan verlaat met het water of de laatste druppel water elke zonde (zijn lichaam) die hij met zijn handen heeft gepleegd. Als hij zijn voeten wast, dan verlaat met het water of de laatste druppel water elke zonde zijn lichaam waarnaar hij met zijn voeten is gegaan. Totdat hij uiteindelijk het gebed verlaat, terwijl hij volledig gereinigd is van de zonden.”

(Moeslim)

De pijlers van de Woedoe’

 1. De intentie. Dit betekent het hebben van het voornemen om de Woedoe’ te verrichten als daad van aanbidding voor Allah en hopende daarmee op Zijn Welbehagen. De Profeet zegt: “Daden berusten slechts op de intentie.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

 1. Het één keer wassen van het gezicht vanaf de haargrens tot en met de onderkant van de kin, en vanaf de rechteroorschelp tot aan de linkeroorschelp.
 2. Het wassen van de handen tot en met de ellebogen.
 3. Het vegen over het hoofd vanaf de haargrens tot aan de nek.
 4. Het wassen van de voeten tot en met de enkels.
 5. Het aanhouden van de juiste volgorde. Dat betekent dus het wassen van het gezicht eerst, vervolgens het wassen van de handen, vervolgens het vegen over het hoofd en vervolgens het wassen van de voeten.
 6. Ononderbroken verrichten van deze handelingen.

De Soenan van de Woedoe’

 1. Beginnen met het zeggen van ‘Bismillaah’.
 2. Het schoonmaken van de tanden met de Siwaak (arakstokje).
 3. Het drie keer wassen van de handen aan het begin van de Woedoe’.
 4. Het spoelen van de mond.
 5. Het insnuiven en uit snuiten van water via de neus.
 6. Het wassen van de baard.
 7. Het wassen van de ruimten tussen de vingers en de tenen.
 8. Het vegen van de buiten- en binnenkant van de oren.
 9. Het drie keer wassen van alle plekken die gewassen moeten. De verplichting is één keer wassen van deze plekken, maar de Soennah is ze drie keer te wassen.
 10. Het beginnen met rechts bij het wassen van de handen en de voeten.
 11. Het zeggen van “Ash-hadoe allaa Ilaaha illAllaah, wahdahoe laa Shariekalah. Wa ash-hadoe anna Moehammadan cAbdoehoe wa Rasoeloeh.”[1] De Profeet liet weten dat wanneer iemand de Woedoe’ verricht en deze woorden zegt, alle acht de Poorten van het Paradijs dan voor hem opengaan om uit te kiezen via welke hij naar binnen wilt treden.

(Moeslim en at-Tirmidhie)

[1] Ik getuig dat er geen (ware) god is, behalve Allah, de Ene zonder deelgenoot. En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.