De Woedoe’ (kleine wassing) – deel 2

35827

Afkeurenswaardige zaken bij de Woedoe’

 1. Het achterwege laten van één of meerdere Soenan, want hiermee gaat een deel van de beloning verloren.
 2. Het verrichten van de Woedoe’ op een verontreinigde plek.
 3. Het verspillen van water.
 4. Het meer dan drie keer wassen van de plekken die gewassen moeten worden. De Profeet zei: “Verricht de Woedoe’ drie keer, drie keer. Dit is hoe de Woedoe’ dient te zijn. Wie meer dan drie keer wast, heeft slecht gehandeld, is in overtreding en begaat een vorm van onrecht.”

(Ahmad en an-Nasaa’ie)

De wijze van het verrichten van de Woedoe’

Wie voornemens is om de Woedoe’ te verrichten, dient de intentie neer te zetten, ‘Bismillaah’ te zeggen, zijn handen drie keer te wassen, zijn mond en neus drie keer te spoelen, zijn gezicht vanaf de haargrens tot aan de onderkant van zijn kin en vanaf de rechteroorschelp tot aan de linkeroorschelp drie keer te wassen, zijn rechterhand tot en met zijn elleboog drie keer te wassen, zijn linkerhand tot en met zijn elleboog drie keer te wassen, over zijn hoofd vanaf de haargrens tot aan zijn nek één keer heen en weer te vegen, over zijn oren van buiten en binnen te vegen, zijn rechtervoet tot en met zijn enkel drie keer te wassen, zijn linkervoet tot en met zijn enkel drie keer te wassen en af te sluiten met het zeggen van “Ash-hadoe allaa Ilaaha illAllaah, wahdahoe laa Shariekalah. Wa ash-hadoe anna Moehammadan cAbdoehoe wa Rasoeloeh.”

De zaken die de Woedoe’ verbreken

 1. Alles wat uit de afscheidingskanalen van de mens komt. Ongeacht of het een kleine of grote hoeveelheid betreft. Voorbeelden hiervan zijn urine, ontlasting, voorvocht en het laten van een wind.
 2. Diepe slaap waarbij de persoon zijn volledige bewustzijn verliest.
 3. Het met de hand aanraken van het geslachtsdeel met lustgevoelens.
 4. Het verliezen van het bewustzijn door het flauwvallen, bezetenheid of narcose.
 5. Het verlaten van de Islam verbreekt de Woedoe’. Allah zegt:

“En wie ongelovig is jegens het geloof, voorzeker, zijn werk is (zeker) verloren gegaan.”

(Soerat al-Maa’idah: 5)

“En voorzeker, Wij hebben aan jou en aan degenen vóór jou geopenbaard: “Als jij deelgenoten (aan Hem) toekent, dan zullen jouw daden zeker verloren gaan. En jij zult zeker tot de verliezers behoren.”

(Soerat az-Zoemar: 65)

 1. Het eten van kamelenvlees. Toen de metgezellen de Profeet vroegen of zij de Woedoe’ opnieuw moesten verrichten na het eten van schapenvlees, antwoordde hij: “Als jullie dit willen.” Maar toen hij werd gevraagd of zij de Woedoe’ opnieuw moesten verrichten na het eten van kamelenvlees, zei hij: “Jazeker.”

(Moeslim)

Zaken waarvoor de Woedoe’ verricht dient te worden

 1. Het verrichten van het gebed. Allah zegt:

“O jullie die geloven, wanneer jullie het gebed willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen, en wrijf over jullie hoofden, en (was) jullie voeten tot aan de enkels.”

(Soerat al-Maa’idah: 6)

 1. Het verrichten van de rondgang rondom de Kacbah. De Profeet heeft gezegd: “Het verrichten van de rondgang rondom het Huis is een vorm van gebed. De enige uitzondering is dat Allah het toestond tijdens de rondgang om te praten.”

(at-Tirmidhie en al-Haakim)

De wijze waarop de zieke de Woedoe’ verricht

 1. Ook een zieke persoon dient de Woedoe’ met water te verrichten.
 2. Als hij hiertoe niet in staat is of bang is dat de ziekte door het gebruik van water verergert, dan kan hij terugvallen op at-Tayammoem.
 3. De Tayammoem wordt verricht door het slaan met de handen op de grond en vervolgens daarmee te vegen over het gezicht en beide handen. Als hij zelf de Tayammoem niet kan verrichten, dan kan een andere persoon hem daarbij helpen.
 4. De Tayammoem kan verricht worden aan de hand van de grond, de muur of iets anders waar stof aan kleeft.
 5. Als de zieke de Tayammoem verricht en deze niet verbreekt, dan kan hij het volgende gebed daar ook mee verrichten en hoeft hij niet opnieuw de Tayammoem te verrichten.
 6. De zieke dient zijn kleding en lichaam van alle onreinheden te ontdoen voordat hij aanvangt met het gebed. Als hij dit niet kan en niemand in de buurt vindt die hem hierbij kan helpen, dan kan hij in die toestand het gebed verrichten en treft hem geen blaam.