De influisteringen van de Shaytaan

4436

Als het hart leeft en enig geloof bevat, dan wordt dit genadeloos aangevallen door de Shaytaan. Hij vuurt de influisteringen die indruisen tegen het geloof op het hart af. Als de dienaar hieraan toegeeft, is dit één van de grootste rampen die hem kunnen treffen. Ook probeert de Shaytaan een persoon te laten twijfelen over zijn Heer, religie en geloofsovertuiging. Als hij ziet dat het hart enige vorm van zwakte of verlies vertoont, dan verovert hij dit hart tot deze persoon uit het geloof treedt.

Maar als de Shaytaan in dit hart stevigheid en weerstand treft, dan wordt deze verachtelijke Shaytaan verslagen en keert hij als verliezer terug. De influisteringen die de Shaytaan in het hart van een standvastige persoon influistert hebben echter geen effect, als hij de juiste geneeswijze hanteert die voorgeschreven is door de Profeet (vrede zij met hem).

Fragment uit het boek: Min Moeshkilaat ish-Shabaab
van Sheikh Moehammad ibn Saalih al-ʿOethaymien