Geen categorie

Toon je liefde voor Allah en bedek jezelf uit gehoorzaamheid aan Hem

4046

Mijn lieve zuster,

Jouw schoonheid is een gunst van Allah die jou is toegekomen. Wees hiervan bewust en stel jouw schoonheid niet tentoon zonder enige schaamte, maar bedek jezelf met de bedekking van Allah. Wanneer jij je lichaam buiten (deels) ontbloot, weet dan dat jouw Heer – Die jouw lichaam in alle perfectie heeft geschapen – jou ziet.

Maar weet mijn zuster, dat Allahs Liefde en Zijn Zachtmoedigheid jegens jou het beste is wat je kan overkomen. Hou van Hem en Hij zal van jou houden en je geliefd maken bij de mensen.

Wij bevinden ons momenteel in een periode vol zegeningen en Allahs Barmhartigheid en Genade zijn grandioos. Haast je dus naar wat Allah je heeft opgedragen, namelijk het dragen van jouw Hidjaab om jouw lichaam te bedekken.
Mijn zus, haast je naar het verbeteren van jouw gedrag en karakter, wees schaamtevol en kuis. Zeg vanuit het diepste van je hart: “O Allah vergeef me!” En vertrouw de rest aan Hem toe, want Zijn Barmhartigheid jegens Zijn dienaar is groter dan die van een moeder richting haar kind.

Team al-Yaqeen