Waarom Salaat ul-Ghaa’ib voor president Morsi?

9670

Vanmiddag na het ʿAsr-gebed verrichten wij het dodengebed voor president dr. Mohamed Morsi. Dit gebed wordt ook wel ‘Salaat ul-Ghaa’ib’ (het gebed van de afwezige) genoemd en is geïnspireerd op het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem). Zo bad hij in het negende jaar voor an-Nadjaashie, de koning van Abessinië. An-Nadjaashie bekeerde zich tot de Islam, maar hield zijn Islam verborgen uit angst voor represailles. Door het gebed voor hem te verrichten, wilde de Profeet (vrede zij met hem) ruchtbaarheid geven aan zijn zaak en hem op een gepaste manier eren. Vooral ook omdat hij beknot werd in zijn godsdienstvrijheid en blijkbaar niet de begrafenis kreeg die hij verdiende.

De toestand van president dr. Mohamed Morsi toont duidelijke parelleren met de toestand van an-Nadjaashie. Ook hij werd beperkt in zijn godsdienstvrijheid, bestolen van zijn rechten en kreeg niet de eer en begrafenis die hij verdiende. Daarom is het gewenst om in zulke gevallen Salaat ul-Ghaa’ib voor zo’n persoon te verrichten als blijk van steun voor diegene en van hoe de moslimgemeenschap zich overal ter wereld verenigt tegen onrecht.

De mening dat ‘Salaat ul-Ghaa’ib’ verricht mag worden is de gedragen mening binnen de wetschool van Imam ash-Shaafi’ie en Imam Ahmad. Sheikh Ibn Baaz heeft gezegd: “Er bestaat een meningsverschil onder de geleerden omtrent het (doden)gebed voor de afwezige persoon. De mening die het dichtst bij de waarheid staat en het meest ondersteund wordt door de bewijzen, is dat er niet gebeden wordt over de afwezige persoon. Een uitzondering hierop is wanneer het een persoon betreft die er bekend om stond dat hij de moslims van nut is geweest, zoals een grote geleerde die ten dienste stond van de moslims of een leider waar de moslims baat aan hebben gehad. In dat geval is het voorgeschreven, net zoals de Profeet (vrede zij met hem) dit heeft verricht voor an-Nadjashie.” [1]

Tevens stelt een grote groep (zoals benoemd in bovenstaande uitspraak van Sheikh Ibn Baaz) dat dit verricht mag worden voor een persoon die binnen de Islam hoog staat aangeschreven. Dit was tevens de fatwa van de Permanente Commissie voor het geven van Fatwa’s en de mening van een grote groep geleerden zoals Sheikh ʿAbdoerahmaan ibn Naasir as-Saʿdie en anderen.

Concluderend kan gesteld worden dat dit gebed in sommige gevallen verricht mag worden, en in andere gevallen nagelaten dient te worden. Dit alles wordt bepaald aan de hand van het voordeel dat ermee gepaard gaat. Voeg hieraan toe dat de autoriteiten in Egypte geen toestemming hebben verleend voor het verrichten van het dodengebed over Morsi en alleen zijn gezinsleden het dodengebed over hem mochten verrichten. Kortom, wij zullen het gebed voor Morsi verrichten ter verwezenlijking van de volgende doelstellingen:

  1. Het verrichten van smeekbedes voor hem en Allah vragen hem te begenadigen.
  2. Het doen zegevieren van rechtvaardigheid en bijstaan van degene die onrecht is aangedaan.
  3. Een statement maken tegen het kwaad dat hem is aangedaan.
  4. Het tonen van de eenheid van de moslims.
  5. Het betuigen van steun en medeleven aan de familieleden van de overledene en aan alle mensen wie onrecht zijn aangedaan.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

[1] Bron: Zijn uitspraak in deze link.