Het ʿIed-gebed ten tijde van Corona

15822

Wat is het oordeel omtrent het ʿIed-gebed?

Het ʿIed-gebed is een sterk aanbevolen Soennah die in principe geldt voor iedere moslim voor wie het vrijdaggebed verplicht is. En het is ook aanbevolen voor vrouwen en kinderen om dit gebed bij te wonen.

Is het toegestaan om het gebed thuis te verrichten?

Indien het niet mogelijk is om het ʿIed-gebed te verrichten in een gebedsplaats of moskee, zoals nu het geval is vanwege de Coronapandemie, is het mogelijk voor de moslim om het gebed gezamenlijk thuis te verrichten met zijn familie, of in zijn eentje zonder preek.

Er is overgeleverd dat wanneer Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden met hem zijn) het ʿIed-gebed had gemist met de imam, hij zijn familie bij elkaar verzamelde en met hen het ʿIed-gebed verrichtte net zoals de imam dit deed.

Wanneer wordt het ʿIed-gebed verricht?

Het gebed kan vanaf 15/20 minuten na zonsopkomst worden verricht, tot kort voor het Dhoehr-gebed.[1]

Hoe dient het ʿIed-gebed te worden verricht?

 • Het ʿIed-gebed kent geen Adhaan of Iqaamah.
 • Het gebed bestaat uit twee Rakaʿaat (gebedseenheden).
 • Je begint het gebed zoals altijd met Takbierat ul-Ihraam (de eerste Takbier) en vervolgens spreek je 6 keer de Takbier uit (Allaahoe Akbar).[2]
 • Aan het begin van de tweede Rakʿah spreek je 5 keer de Takbier uit.[3]
 • Het gebed wordt hardop verricht.
 • Het is aanbevolen om in de eerste Rakʿah Soerat al-Aʿla te reciteren of Soerat Qaaf.
 • In de tweede Rakʿah is het aanbevolen om Soerat al-Ghaashiyah of Soerat al-Qamar te reciteren. Men mag uiteraard ook andere verzen reciteren.
 • Het is geen voorwaarde om thuis een preek te houden.[4]

Wat dient men te doen op de dag van ʿIed?

 • Laten blijken van vreugde en geluk.
 • Het verwennen van de gezinsleden met lekkernijen, nieuwe kleding en alles wat vreugde met zich meebrengt zoals cadeaus.
 • Het feliciteren van familieleden, vrienden en kennissen met deze feestdag. (i.v.m. het Coronavirus volstaat een telefoontje of berichtje).
 • Vergeet de armen en behoeftigen niet.
 • Voorkom verspilling.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

[1] Er is overgeleverd dat ʿAbdoellaah ibn Busr, metgezel van de Profeet (vrede zij met hem), naar buiten ging op de dag van ʿIed ul-Fitr of al-Ad·haa (om het ʿIed-gebed te verrichten met de mensen) en hij was niet tevreden met het uitstel van de imam waarop hij (ʿAbdoellaah) zei: “Met de Profeet waren wij op dit tijdstip al klaar met het gebed.” En dat was op het tijdstip van de voormiddag. (Op het tijdstip van het Doeha-gebed).
[2] Dus in totaal heb je 7 keer de Takbier uitgesproken.
[3] Zonder de Takbier meegerekend van de overgang van de Soedjoed.
[4] Het ʿIed-gebed is een opzichzelfstaande Soennah waaraan verschillende andere aanbevolen zaken zijn verbonden. Zo is het bijvoorbeeld een Soennah om het gebed gezamenlijk te verrichten in een gebedsplaats. Tevens is de preek na het ʿIed-gebed een Soennah.
Maar ondanks dat deze aanbevolen zaken komen te vervallen, zoals nu het geval is met de Coronacrisis, blijft het een opzichzelfstaande aanbidding die sterk aanbevolen is. Dus het uitvoeren van het ʿIed-gebed zonder de overige Soenan die hierbij horen ook uit te voeren, maakt nog steeds dat het gebed correct is en naar behoren kan worden uitgevoerd.