Koran lezen of Iftaar voorbereiden?

4258

Vraag:

De moslim zoekt in de maand Ramadan naar extra beloningen van Allah. Is het dan beter voor mij om in de dagen waarin ik geen excuus heb de tijd van al-ʿAsr door te brengen met het lezen van de Koran of het door te brengen met het helpen van mijn moeder in het voorbereiden van de Iftaar?

Antwoord:

Uit de vraag blijkt dat de vraagstelster tot de mensen van goedheid behoort. Het probleem zit hem echter in het feit dat zij haar moeder in de steek laat die het eten klaarmaakt, terwijl zij in feite zelf het eten klaar zou moeten maken en haar moeder zodoende rust geeft door haar de moeite en inspanning te ontnemen.

Als zij het eten voorbereidt voor haar ouders, broers en de rest van het gezin, dan behoort dit ongetwijfeld tot de beste daden als het gaat om goedheid jegens haar moeder. Maar als haar moeder persé zelf het eten wil voorbereiden, ook dan is het zeker beter om haar moeder te helpen in plaats van het lezen (van de Koran). Het lezen kan ook op andere momenten.

Alle lof zij Allah, de beloning voor het luisteren naar de Koran is gigantisch. Zij kan dus naar vermogen het eten voorbereiden en ze kan tegelijkertijd luisteren naar de Koran. Hierdoor heeft ze beide goedheden gecombineerd. En op andere tijdstippen kan zij zich bezighouden met het lezen en het reciteren (van de Koran).

Sheikh ʿAbdoel-Kariem al-Khoedayr