Seniliteit en vasten

10444

Vraag:

Mijn oma is al anderhalf jaar ziek. Zij is zich niet bewust van haar omgeving, spreekt niet en vraagt niet om voedsel. Als haar voedsel wordt gegeven, dan eet ze. Heel soms weet ze wie er tot haar spreekt. Maar ze vertelt ons niet wat ze van ons wilt. Zij slaapt op een bed zonder zich te bewegen. Haar kinderen helpen haar om zich te bewegen. Ik wil u vragen over het vasten en het gebed. Dienen we Fidyah (het voeden van een arme per gemiste vastendag) namens haar te betalen en moeten we iets doen voor de tijd die al voorbij is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als een persoon zich in staat van seniliteit en zwakzinnigheid bevindt, de mentale capaciteiten verliest en niet langer bewust is, dan komen de verplichting van het vasten en gebed te vervallen. Ook dient hij geen boetedoening hiervoor te verrichten. Eén van de voorwaarden van iemand die verantwoordelijk is, is dat diegene gezond van geest moet zijn.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De pen is opgeheven voor drie; iemand die slaapt totdat hij ontwaakt, een kind totdat hij de puberteit bereikt, een krankzinnige persoon totdat hij zijn verstand terugkrijgt.”

(Aboe Daawoed, at-Tirmidhie, an-Nisaa’ie en Ibn Maadjah)

Aboe Daawoed zei: “Het is overgeleverd door Ibn Djoeraydj die het overleverde van al-Qaasim ibn Yazied die het weer overleverde van ʿAli die het overleverde van de Profeet (vrede zij met hem). Hij voegde eraan toe: “En degene die seniel is.”

In ‘ʿAwn ul-Maʿboed’ staat vermeld: “Seniliteit verwijst naar het moment dat de geest niet langer gezond is vanwege hoge leeftijd. Hier wordt een oude man bedoeld die zijn verstand heeft verloren. Een oude persoon kan verward raken en onderscheidingsvermogen verliezen. Dit betekent dat hij niet langer wordt gezien als verantwoordelijk. Maar hij kan ook geen krankzinnige worden genoemd.”

(ʿAwn ul-Maʿboed)

Sheikh Ibnoe ʿOethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het vasten is niet verplicht totdat er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, namelijk: gezond van geest, volwassen, moslim, in staat zijn het te doen, woonachtige zijn (niet reizende), en bij vrouwen ook vrij van menstruatie of Nifaas (kraambloeding).

Gezond van geest zijn, is het tegenovergestelde van verlies van rede. Of dit nu gebeurt door krankzinnigheid of seniliteit (ouderdom). Of een ongeluk waardoor een persoon bewustzijn en gevoel verliest. Zo’n persoon hoeft niets te doen omdat hij niet langer gezond van geest is. Op basis hiervan; deze oude persoon hoeft niets te doen, omdat hij de fase van seniliteit heeft bereikt en hij niet hoeft te vasten of de armen te voeden.”

(Liqaa’ ul-Baab il-Maftoeh; boekdeel 4, blz. 220)

Met betrekking tot het verleden; als zij zich in deze staat bevond, niet bewust was en niets begreep, dan hoeft zij niet te vasten of boetdoening te verrichten.

Als zij bewust was en kon begrijpen, maar niet kon vasten omdat ze ziek was, dan geldt één van de volgende situaties op haar:

1. Als zij op dat moment hoopte om te genezen van haar ziekte maar de ziekte zich voortzette, dan hoeft zij niets te doen. Dit omdat zij haar vasten zou moeten inhalen als zij zou genezen, echter herstelde zij niet.

2. Als er op dat moment geen hoop was dat zij zou herstellen, dan dient zij voor elke dag boetedoening te verrichten, namelijk het voeden van een arme persoon. Dit is een halve Saaʿ 1 lokale basisvoedsel. Als zij deze boetedoening niet heeft verricht, dan dien jij dit vanuit haar bezit te voldoen.

Wij vragen Allah om haar te genezen en haar gezond te maken en jou te helpen en te leiden.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

 

1.     Een Saaʿ is vier keer twee handenvol.