Verdoving tijdens het vasten

22017

Vraag:

In de Ramadan zal ik twee niet-invasieve medische behandelingen ondergaan. Tijdens deze twee procedures zal ik een middel via injectie toegediend krijgen. Zal mijn vasten hierdoor verbroken worden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het toedienen van medicatie middels injectie verbreekt het vasten niet. Of dit nu intramusculair (in een spier) of intraveneus (in een ader) is. Dit geldt zolang de geïnjecteerde vloeistof geen voedingsstoffen bevat, omdat die zoals voedsel en drank zijn en dat is verboden als men vast.

In Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah staat vermeld: “Het is toegestaan medicatie toegediend te krijgen in de spieren of aders, terwijl men vastende is in de Ramadan. Het is echter niet toegestaan dat een vastende voedingsstoffen gedurende de dag in de Ramadan krijgt toegediend, omdat dit hetzelfde oordeel heeft als het nuttigen van voedsel en drank. Deze injectie wordt beschouwd als een middel dat het vasten in de Ramadan verbreekt. Als het mogelijk is de injectie gedurende de nacht in een spier of ader te geven, dan heeft dat de voorkeur.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 10, blz. 252)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien werd gevraagd over de inname van verdoving door het lichaam (via injectie) en of dit het vasten verbreekt. En over bloedverlies als een tand eruit wordt getrokken. Hij antwoordde: “Geen van deze verbreekt het vasten. Maar het bloed dat vrijkomt na het verwijderen van een tand dient niet te worden doorgeslikt.”

(Fataawa Ramadan, blz. 525)

Het maakt geen verschil of het een lokale of algehele verdoving betreft. Veel van de schriftgeleerden hebben aangegeven dat het vasten van een bewusteloze persoon geldig is zolang hij een moment tijdens de dag bij bewustzijn is en hij de avond ervoor de intentie voor het vasten had.

Imam ash-Shaaficie heeft gezegd: “Als een persoon zijn bewustzijn voor één of twee dagen tijdens de Ramadan verliest en hij niet heeft gegeten of gedronken, dan dient hij deze dagen in te halen. Maar als hij een gedeelte tijdens de dag bij bewustzijn was, dan wordt die dag als een gevaste dag beschouwd.”

(al-Oemm, boekdeel 8, blz. 153)

Ibn Qoedaamah heeft gezegd: “Als hij de gehele dag bewusteloos was en helemaal niet bij bewustzijn is gekomen, dan is zijn vasten niet geldig. Dit volgens de mening van onze imam (imam Ahmad) en imam ash-Shaaficie. Als een bewusteloze persoon een gedeelte van de dag bij bewustzijn komt, dan is zijn vasten geldig. Of dit nu aan het begin of aan het eind van de dag was.”

(al-Moeghnie, boekdeel 4, blz. 343)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com