Verdoving verbreekt het vasten niet

10966

Vraag:

Verbreekt verdoving het vasten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Plaatselijke verdoving verbreekt het vasten niet, omdat het geen voedsel of drank is en niet gelijk hieraan is.

Sheikh Ibn ul-ʿOethaymien werd gevraagd: “Als ik tijdens de Ramadan plaatselijk verdoofd wordt aan een tand, moet ik die dag dan inhalen vanwege deze verdoving?”

Hij antwoordde: “Nee, want verdoving verbreekt het vasten niet. Een plaatselijke verdoving heeft alleen invloed op de plek waarop het is toegediend, het bereikt de maag niet. Als een persoon verdoving toegediend krijgt terwijl hij een vrijwillige of een verplichte dag vast, dan is zijn vasten nog steeds geldig.”

(Fataawa Noer ʿalad-Darb)

Zie ook Fataawa ash-Sheikh Ibn Baaz, boekdeel 15, blz. 259.

Maar als het gaat om een algehele verdoving die leidt naar bewusteloosheid gedurende de hele dag, dan dient men het vasten in te halen.

Ibnoe Qoedaamah zei: “Als een persoon zijn bewustzijn verliest voor de gehele dag en niet wakker wordt voor een deel ervan, dan is zijn vasten ongeldig. Dit is de mening van onze imam en van ash-Shaafiʿie.” Toen zei hij: “Als degene die het bewustzijn verliest wakker wordt voor een gedeelte van de (vasten)dag, dan is zijn vasten geldig. Ongeacht of dit aan het begin of aan het einde van de dag is.”

(al-Moeghnie, boekdeel 3, blz. 12)

Op basis hiervan kunnen we zeggen dat als de vastende persoon een verdoving krijgt terwijl hij vast, dat zijn vasten dan geldig is en het vasten hierdoor niet ongeldig wordt gemaakt. Maar als de verdoving is toegediend vóór al-Fadjr, en hij blijft tot en met zonsondergang slapen vanwege de toegediende verdoving, dan is zijn vasten op die dag niet geldig.

Islamqa.com