Zwangerschap bekendmaken

25526

Vraag:

Mijn vrouw is onlangs voor de tweede keer zwanger geraakt. Wij willen dit bekendmaken. Is het toegestaan dit meteen bekend te maken of is er een wachtperiode van drie maanden om de zwangerschap bekend te maken? Kunt u alstublieft vertellen wat de regelgeving hiervoor is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wij vragen Allah jullie te zegenen met deugdzaam nageslacht en dit kind te zegenen.

Er is niets op tegen anderen te vertellen over de zwangerschap, nadat je hierachter bent gekomen. Het is niet noodzakelijk om te wachten totdat drie maanden voorbij zijn. Het is toegestaan het anderen eerder te vertellen. Beperk je echter wel tot familie en goede vrienden.

Dit is een algemeen principe waar rekening mee gehouden moet worden bij het vertellen van anderen over gunsten. Het nieuws dient slechts te worden gegeven aan degenen die het goede voor jou wensen en er verheugd mee zijn om zo het boze oog en vernietigende jaloezie (Hasad) af te weren.

Het bewijs hiervoor zijn de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Wees discreet in het bereiken wat jij wilt, want eenieder die gezegend is wordt benijd.”

(atTabaraanie en an-Noecaym;
Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com