Geblokkeerd voor het huwelijk

37100

Vraag:

Wanneer ik en mijn zussen ten huwelijk worden gevraagd, is er altijd iets waardoor het niet doorgaat. Mijn moeder vermoedt dat het gaat om Sihr (tovenarij) en is zelfs naar een imam geweest. Hij vroeg haar een groot bedrag om ons hiervan af te helpen. Hij zegt dat wij ‘geblokkeerd zijn’. Ik heb hier mijn bedenkingen bij. Wat moet ik doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als het daadwerkelijk tovenarij betreft, dan is het het beste dat je jezelf helpt door Roeqyaa bij jezelf te verrichten. Begin met drie keer per dag een glas water te nemen waarin je drie of zeven keer Soerat al-Faatihah, Aayat ul-Koersiy, Soerat al-Ikhlaas, al-Falaq en an-Naas reciteert, alsmede de verzen die over tovenarij gaan. Deze zijn te vinden in het boekje ‘Citadel van de moslim’. Vergeet niet na iedere keer lezen in het glas te blazen. Dit water moet u vervolgens opdrinken.

Ook als jij je wast, kun je een emmer water nemen en ook daarin zeven keer al-Faatihah reciteren en blazen. Deze kun je vervolgens over je heen gieten.

Verder willen wij jou en je zussen adviseren om voor de duur van veertig dagen iedere avond met een hoofdtelefoon Soerat al-Baqarah te beluisteren. Dit kan bijvoorbeeld via MP3 of betrouwbare internetsites die hierin gespecialiseerd zijn. Hierbij is van belang dat jij en je zussen de intentie nemen dat Allah jullie van alle kwaad geneest. Na deze veertig dagen moet er meer duidelijkheid ontstaan over jullie situatie.

Andere zaken die je in acht moet nemen, is het waken over het op tijd verrichten van het gebed, het dragen van de correcte Hidjaab en het mijden van de verboden zaken. Vergeet niet om veelvoudig smeekbeden te verrichten richting Allah waarin je Hem vraagt om je te beschermen tegen welke kwaad dan ook.

Het is overigens niet nodig om een groot bedrag aan iemand te geven om u hiervan af te helpen. Het vragen van een groot bedrag wekt al argwaan op. We hebben zelfs het sterke vermoeden dat het hier om een tovenaar gaat.

Je kunt zelf hiermee uit de voeten, zolang je maar je vertrouwen stelt in Allah. Verder willen wij je erop wijzen dat het niet altijd om tovenarij hoeft te gaan, het kan ook een samenkomst van omstandigheden zijn. Daarom is het van belang om je de volgende keer af te vragen waarom je een jongen afwijst die om je hand is komen vragen. Is er geen gegronde reden te bedenken, dan moet je het vertrouwen stellen in Allah en het huwelijk in gaan.

Team al-Yaqeen