Geld genomen en nu is hij overleden

12242

Vraag:

Ik heb zonder medeweten van mijn opa 1000 Riyal van hem genomen. Een aantal maanden later is hij komen te overlijden. Wat is de plicht die nu op mij rust, aangezien dit enorm aan mij knaagt?

Antwoord:

De plicht die op jou rust is om dit bedrag terug te geven aan de erfgenamen van je opa, aangezien dit tot zijn erfenis behoort. Je dient dit bedrag dus terug te geven en hier vervolgens berouw voor te tonen en Allah om vergeving te vragen. Het is namelijk niet toegestaan om het geld van een persoon te nemen zonder zijn medeweten of toestemming. Het tonen van spijt en het vragen om vergeving is wat jou nog resteert. Het feit dat dit aan jou knaagt, duidt er al op dat je spijt hebt van deze daad. Geef dit bedrag van 1000 Riyal dus terug aan de erfgenamen van je opa.

Sheikh Abdoel-Kariem al-Khoedayr